บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เฮ! ครม. ขยายเวลาช่วย ค่าน้ำ-ค่าไฟ อีก 1 ปี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เฮ! ครม. ขยายเวลาช่วย ค่าน้ำ-ค่าไฟ อีก 1 ปี
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุม ครม. อนุมัติขยายมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ขยายมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี จนถึง 30 ก.ย.64 จากปัจจุบันที่มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.63 ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.9 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 8 ล้านครัวเรือน

มาตรการดังกล่าวนี้ รัฐบาลจะช่วยอุดหนุนเรื่องค่าไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน หรือถ้าใช้เกิน 50 หน่วยต่อเดือน จะสามารถใช้ไฟฟ้าฟรีได้ในวงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่ถ้าเกินกว่านั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเอง ส่วนกรณีค่าน้ำประปา จะให้ใช้ฟรีในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ถ้าเกินกว่านั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเอง

“เป็นความต้องการของรัฐบาล ที่จะดูแลประชาชนที่มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด ซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จากมาตรการที่จะสิ้นสุดในเดือนก.ย.นี้ ครม.เห็นว่าเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง จึงมีมติอนุมัติขยายเวลามาตรการออกไป 1 ปี” รองโฆษกฯ ระบุ