เราเที่ยวด้วยกัน ครม. ไฟเขียว ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ ลาหยุดร่วมโครงการได้ 2 วัน

เราเที่ยวด้วยกัน ครม. ไฟเขียว ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ ลาหยุดร่วมโครงการได้ 2 วัน

เราเที่ยวด้วยกัน ครม. ไฟเขียว ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ ลาหยุดร่วมโครงการได้ 2 วัน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยให้กลุ่มข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐ เข้าร่วมโครงการได้โดยสามารถใช้สิทธิ์ลาพักร้อนได้ 2 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา เมื่อลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันแล้ว เพื่อเพิ่มความถี่ในการพักค้างโดยกลุ่มดังกล่าวถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังการใช้จ่าย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวรัฐบาลสนับสนุนเงินค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน และส่วนลดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ตลอด 4 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ต.ค. 63

อ่านข่าวเกี่ยวกับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เพิ่มเติม