กรมสรรพากร เฉลยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างหากยื่นภาษีออนไลน์

กรมสรรพากร เฉลยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างหากยื่นภาษีออนไลน์

กรมสรรพากร เฉลยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างหากยื่นภาษีออนไลน์
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ที่ยื่นภาษีออนไลน์ไม่ทันภายในวันที่ 31 ส.ค. 63 ไม่เป็นไร เพราะสามารถยื่นภาษีย้อนหลังได้แต่ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม รวมถึงเตรียมใจไว้ด้วย

เมื่อวานนี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่ต้องยื่นภาษีทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เชื่อว่าหลายคนได้เร่งยื่นไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ยื่นอาจจะด้วยเพราะเอกสารหลักฐานยังไม่ครบด้วย

แต่รู้หรือเปล่าแม้ว่าจะยื่นภาษีไม่ทันวันที่กำหนดแต่ก็สามารถยื่นย้อนหลังได้เช่นกัน แต่ต้องยื่นภาษีย้อนหลังที่กรมสรรพากรพื้นที่ต่างๆ เท่านั้น อยากรู้มั้ย? ถ้าต้องการยื่นภาษีย้อนหลังต้องเตรียมเอกสาร หลักฐานอะไรบ้าง Sanook Money มีข้อมูลดีๆ จากกรมสรรพากรมาฝากกัน

สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นย้อนหลังได้จะต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่จะไปยื่นภาษีที่สรรพากรท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90/91
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
  • หนังสือรับรองการจ่ายเงินปันผล
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ (ของตัวเองหรือของพ่อแม่ก็ได้ทั้งนั้น)
  • หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เอกสารยืนยันสิทธิ์ค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)
  • การชำระดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน
  • เอกสารการซื้อกองทุน LTF/RME เพื่อลดหย่อนภาษี

นอกจากนี้จะต้องเตรียมใจสำหรับค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้นจากการยื่นภาษีล่าช้าด้วย เช่น เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม เป็นต้น