ยื่นภาษีไม่ทันภายในวันที่ 31 ส.ค. 63 ต้องโดนอะไรบ้างเนี่ย?

ยื่นภาษีไม่ทันภายในวันที่ 31 ส.ค. 63 ต้องโดนอะไรบ้างเนี่ย?

ยื่นภาษีไม่ทันภายในวันที่ 31 ส.ค. 63 ต้องโดนอะไรบ้างเนี่ย?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ยื่นภาษีไม่ทันภายในวันที่ 31 ส.ค. นี้ กรมสรรพากรเฉลยนอกจากจะเสียค่าปรับแล้ว อาจมีโทษอื่นๆ ตามมาอีก

เชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้เสียภาษีที่ยังไม่ได้ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ของเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th แห่กันเข้าไปใช้บริการกันอย่างคับคั่ง เพราะวันนี้ (31 ส.ค. นี้) ถือเป็นวันสุดท้ายที่กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีทางออนไลน์ของปีภาษี 2562

แน่นอนว่าบางคนอาจจะลืมยื่นภาษี หรืออาจเตรียมเอกสารไม่ครบทำให้เกิดความผิดพลาดในช่วงที่ยื่นทำรายการ แต่รู้หรือเปล่าหากไม่ยื่นภาษีภายในเวลาที่กำหนด หรือยื่นไม่ครบ ไม่ถูกต้องจะมีความผิดและถูกปรับอะไรบ้าง Sanook Money มีข้อมูลดีๆ จากกรมสรรพากรมาฝากกัน

1. ไม่ยื่นภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด. 90, 91 หรือ 94) ภายในเวลาที่กำหนด

 • ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร

2. ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91) เลยกำหนด หรือยื่นภาษีย้อนหลัง

 • หากยื่นภาษีไม่ทันกรอบเวลาที่กำหนดสามารถยื่นย้อนหลังได้ โดยหลักเกณฑ์ค่าปรับและเงินเพิ่มแบ่งออกเป็น 2 กรณี
  • ยื่นภาษีย้อนหลัง และต้องจ่ายภาษีด้วย
   • ผู้เสียภาษีต้องเตรียมเงินสำหรับค่าปรับในกรณีที่ยื่นล่าช้าไม่เกิน 2,000 บาท และเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนที่ต้องจ่ายภาษีปัดเป็น 1 เดือน)
  • ยื่นภาษีย้อนหลัง และไม่ต้องจ่ายภาษี
   • ผู้ที่ยื่นไม่มียอดเสียภาษีที่ต้องจ่าย แต่ต้องเสียค่าปรับจากกรณีที่ยื่นภาษีล่าช้าไม่เกิน 2,000 บาท

3. ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด 90/91) เพิ่มเติม (เลยกำหนดยื่นภาษี)

 • หากผู้ยื่นภาษีได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว แต่มาพบข้อผิดพลาดภายหลัง เช่น จ่ายภาษีเกิน, มีภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่ม, จ่ายภาษีแล้วข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นต้น และยื่นเพิ่มเติมหลังเลยกำหนดวันหมดเขตไปแล้วก็สามารถทำได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี
  • ยื่นภาษีเพิ่มเติมย้อนหลัง ต้องจ่ายภาษี
   • จ่ายภาษีพร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนที่ต้องจ่ายภาษี) แต่ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ
  • ยื่นภาษีเพิ่มเติมย้อนหลัง ไม่ต้องจ่ายภาษี
   • ไม่มียอดภาษีที่ต้องจ่าย และต้องจ่ายค่าปรับและเงินเพิ่ม

4. ยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ขอผ่านชำระเงินภาษี

 • ถ้าไม่ได้จ่ายภาษีงวดใดงวดหนึ่งตามกรอบเวลาที่กำหนด จะหมดสิทธิ์ผ่อนชำระ ต้องชำระภาษีอากรที่ค้าองยู่ทั้งหมด โดยเสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

5. จงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐาน ฉ้อโกง พยายามหรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท

6. เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร โทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

7. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี