วันสุดท้าย! สรรพากร เตือนหมดเขตยื่นภาษีภายในวันนี้ หากไม่ทันเสียค่าปรับ

วันสุดท้าย! สรรพากร เตือนหมดเขตยื่นภาษีภายในวันนี้ หากไม่ทันเสียค่าปรับ

วันสุดท้าย! สรรพากร เตือนหมดเขตยื่นภาษีภายในวันนี้ หากไม่ทันเสียค่าปรับ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า วันนี้ (31 ส.ค. 63) เป็นวันสุดสิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55 สำหรับเงินได้ในปี 2562

ซึ่งกรมสรรพากรมีมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีอากรเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ประชาชนและผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดาหากมีภาษีต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย แต่ต้องมีภาษีที่ชำระไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล กรมสรรพากรสนับสนุนผู้เสียภาษีที่ดีได้ต่อยอดธุรกิจอย่างมั่นคงเติบโตต่อไป สามารถติดต่อธนาคารกรุงไทย (KTB) ได้ออกแคมเปญ “สินเชื่อ SME เพื่อชำระภาษี” หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ออกแคมเปญ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน” โดยธนาคารดังกล่าวได้สนับสนุนสินเชื่อ เพื่อชำระภาษี เพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องทางการเงินผู้ประกอบธุรกิจ SME ให้แข็งแกร่ง ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต ทั้งนี้ มีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สนับสนุนวงเงินค้ำประกันพิเศษในครั้งนี้”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผู้ประกอบการยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยใช้ช่องทางการยื่นแบบผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ทั้งนี้ การยื่นแบบฯ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระต้องรับผิดชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากมีภาษีต้องชำระ ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนด้วย