เยียวยากลุ่มเปราะบาง จ่าย 3,000 บาท รวดเดียวภายในเดือน ก.ค. 63

เยียวยากลุ่มเปราะบาง จ่าย 3,000 บาท รวดเดียวภายในเดือน ก.ค. 63

เยียวยากลุ่มเปราะบาง จ่าย 3,000 บาท รวดเดียวภายในเดือน ก.ค. 63

โอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท เข้าบัญชีรวดเดียวให้ 3 กลุ่ม เด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ภายในเดือน ก.ค. 63

น.ส. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 3,000 บาท โดยแบ่งจ่ายงวดละ 1,000 บาท (เดือน พ.ค.-ก.ค. 63) นั้น ว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาทภายในเดือน ก.ค. นี้ทีเดียว เนื่องจากตามระเบียบของกรมบัญชีกลางไม่สามารถดำเนินการตามเป้าเดิมที่จะแบ่งจ่ายได้ในเดือนละ 1,000 บาท