บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน เช็กเงินเข้าได้หลายเด้ง รูดคล่องหลายรายการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน เช็กเงินเข้าได้หลายเด้ง รูดคล่องหลายรายการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน เช็กเงินเข้าได้หลายเด้ง รูดคล่องหลายรายการ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เข้าสู่เดือนเมษายนแล้ว Sanook Money ขอไล่เรียงปฏิทินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เพื่อที่จะได้รู้ว่ารัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอะไรกันบ้าง? ถ้าพร้อมแล้วไปเช็กตารางเงินเข้ากันเลย

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 เมษายน 2563

  1. เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  1. ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 เมษายน 2563

          เงินคืนภาษี5%

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 เมษายน 2563

  1. เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
  1. เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง