คลังเฉลย เราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนรับ 5,000 บาท แต่ "คนเสียภาษี" กลัวต้องจ่ายเพิ่มมั้ย

คลังเฉลย เราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนรับ 5,000 บาท แต่ "คนเสียภาษี" กลัวต้องจ่ายเพิ่มมั้ย

คลังเฉลย เราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนรับ 5,000 บาท แต่ "คนเสียภาษี" กลัวต้องจ่ายเพิ่มมั้ย

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่โลกโซเชียลโพสต์ข้อความกังวลถึง แจกเงินเยียวยา 5,000 บาทจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน จะถูกนำไปคิดรวมเป็นเงินได้เพื่อนำไปเสียภาษีในรอบปีถัดไปนั้น ว่าเงินเยียวยาดังกล่าวที่กลุ่มอาชีพอิสระ (Freelance) และแรงงานนอกระบบจะได้รับนั้น จะไม่ได้ถูกเอาไปรวมเป็นเงินได้ จึงไม่ต้องเสียภาษีในส่วนนี้

เราไม่ทิ้งกัน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

สอดคล้องกับ นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และซีอีโอ ITAX กล่าวถึงกรณีเงินเยียวยาของรัฐ 5,000 บาท นั้น หากมองตามข้อกฎหมายเงินเยียวยาของรัฐจะถูกจัดอยู่ใน 2 กลุุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่ถูกจัดเก็บเป็นเงินได้ เพราะผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินมีรายได้เพิ่มขึ้น
  • กลุ่มที่ถูกจัดเป็นเงินชดเชย ซึ่งตามข้อกฎหมายระบุรายละเอียดว่า เงินชดเชยที่ได้รับมานั้นจะได้รับการยกเว้นภาษี เช่น ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมจะไม่ต้องถูกนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษี หากไม่ได้เป็นผู้ประกันตนก็ต้องเอาไปเทียบเคียงกับข้อกฎหมายอื่นๆ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

เราไม่ทิ้งกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และซีอีโอ ITAX

นายยุทธนา เชื่อว่า เงินเยียวยา 5,000 บาท มีความเป็นไปได้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว เช่นเดียวกับกรณีของโครงการชิมช้อปใช้ ลงทะเบียนขอรับเงิน 1,000 บาท ที่ ครม. เคยมีมติเห็นชอบไปแล้วก่อนหน้านี้

ดังนั้น จึงมั่นใจว่าเงินเยียวยา 5,000 บาท นี้จะไม่ถูกนำไปคิดรวมเป็นเงินได้และไม่มีใครเสียภาษีในส่วนนี้