คลังเฉลย เราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนรับ 5,000 บาท แต่ "คนเสียภาษี" กลัวต้องจ่ายเพิ่มมั้ย

คลังเฉลย เราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนรับ 5,000 บาท แต่ "คนเสียภาษี" กลัวต้องจ่ายเพิ่มมั้ย

คลังเฉลย เราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนรับ 5,000 บาท แต่ "คนเสียภาษี" กลัวต้องจ่ายเพิ่มมั้ย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่โลกโซเชียลโพสต์ข้อความกังวลถึง แจกเงินเยียวยา 5,000 บาทจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน จะถูกนำไปคิดรวมเป็นเงินได้เพื่อนำไปเสียภาษีในรอบปีถัดไปนั้น ว่าเงินเยียวยาดังกล่าวที่กลุ่มอาชีพอิสระ (Freelance) และแรงงานนอกระบบจะได้รับนั้น จะไม่ได้ถูกเอาไปรวมเป็นเงินได้ จึงไม่ต้องเสียภาษีในส่วนนี้

เราไม่ทิ้งกัน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

สอดคล้องกับ นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และซีอีโอ ITAX กล่าวถึงกรณีเงินเยียวยาของรัฐ 5,000 บาท นั้น หากมองตามข้อกฎหมายเงินเยียวยาของรัฐจะถูกจัดอยู่ใน 2 กลุุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่ถูกจัดเก็บเป็นเงินได้ เพราะผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินมีรายได้เพิ่มขึ้น
  • กลุ่มที่ถูกจัดเป็นเงินชดเชย ซึ่งตามข้อกฎหมายระบุรายละเอียดว่า เงินชดเชยที่ได้รับมานั้นจะได้รับการยกเว้นภาษี เช่น ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมจะไม่ต้องถูกนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษี หากไม่ได้เป็นผู้ประกันตนก็ต้องเอาไปเทียบเคียงกับข้อกฎหมายอื่นๆ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

เราไม่ทิ้งกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และซีอีโอ ITAX

นายยุทธนา เชื่อว่า เงินเยียวยา 5,000 บาท มีความเป็นไปได้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว เช่นเดียวกับกรณีของโครงการชิมช้อปใช้ ลงทะเบียนขอรับเงิน 1,000 บาท ที่ ครม. เคยมีมติเห็นชอบไปแล้วก่อนหน้านี้

ดังนั้น จึงมั่นใจว่าเงินเยียวยา 5,000 บาท นี้จะไม่ถูกนำไปคิดรวมเป็นเงินได้และไม่มีใครเสียภาษีในส่วนนี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook