บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม เงินเข้าบัตรเมื่อไหร่-ช่วงไหนบ้าง เช็กเลย!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม เงินเข้าบัตรเมื่อไหร่-ช่วงไหนบ้าง เช็กเลย!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม เงินเข้าบัตรเมื่อไหร่-ช่วงไหนบ้าง เช็กเลย!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน อย่าลืมเช็กตารางปฏิทินเดือนมีนาคม 2563 ด้วย เพื่อที่จะได้รู้ว่ารัฐบาลอุดหนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอะไรกันบ้าง? ถ้าพร้อมแล้ว  Sanook Money ขอพาไปเช็กตารางเงินเข้ากันเลย

วันที่ 1 มีนาคม 2563

  1. เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  1. ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 15 มีนาคม 2563

  1. เงินคืนภาษี5%

>> เงินคืนภาษีมูลค่า 500 บาท จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างไร?

วันที่ 18 มีนาคม 2563

  1. เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
  1. เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำ-ค่าไฟ ได้แค่ลงทะเบียนออนไลน์

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ! กฟน. ช่วยค่าไฟฟ้า 230 บาท เฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์