ประกันสังคม ลั่นหากผู้ประกันตนติดเชื้อ "ไวรัสโคโรนา" เข้ารักษาด่วนฟรี!

ประกันสังคม ลั่นหากผู้ประกันตนติดเชื้อ "ไวรัสโคโรนา" เข้ารักษาด่วนฟรี!

ประกันสังคม ลั่นหากผู้ประกันตนติดเชื้อ "ไวรัสโคโรนา" เข้ารักษาด่วนฟรี!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (ไวรัสโควิด-19 ) ว่าปัจจุบันเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน ด้วยการไอ จาม หรือสัมผัสการคัดหลั่งของคนที่ป่วย ขณะนี้อยู่ในการดูแลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้ว

หากผู้ประกันตนที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ถ้ามีอาการไข้ ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกทันที เพื่อทำการตรวจเชื้อ เพราะโรคนี้มีความเสี่ยงสูงเป็นอันตรายถึงชีวิต กรณีพบว่าผู้ประกันตนมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ประสานให้สถานพยาบาลคู่สัญญา 242 แห่ง และเครือข่ายทั่วประเทส เตรียมความพร้อมรักษา-ป้องกันอย่างเต็มที่ และประสานส่งตัวผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีในโรงพยาบาล สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนกระบวนการที่กระทรวงฯ กำหนด โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แนะให้ทุกคนควรป้องกันโรคทุกชนิดด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ใช้ผ้าปิดปากเมื่อมีอาการไอ-ตาม สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด และหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง คือ กลุ่มผู้ที่มีอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ควรระวังเป็นพิเศษ

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือปรึกษาการใช้บริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร. 02 956 2498 หรือสายด่วนเลข 1506 และที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ทั่วประเทศ

sso1