บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2563 กุมภาพันธ์ เช็กเงินเริ่มทยอยเข้าวันไหน?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ เช็กเงินเริ่มทยอยเข้าวันไหน? ห้ามพลาดเด็ดขาด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ เช็กเงินเริ่มทยอยเข้าวันไหน? ห้ามพลาดเด็ดขาด
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กุมภาพันธ์ 2563 ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำอะไรบ้าง และเงินจะเริ่มเข้าวันที่เท่าไหร่? Sanook Money จะพาไปเช็กตารางเงินเข้ากัน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

  1. เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  1. ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

>> เงินคืนภาษีมูลค่า 500 บาท จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างไร?

วันที่ 15 มกราคม 2563

  1. เงินคืนภาษี5%

>> เงินคืนภาษีมูลค่า 500 บาท จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างไร?

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

  1. เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
  1. เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำ-ค่าไฟ ได้แค่ลงทะเบียนออนไลน์

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ! กฟน. ช่วยค่าไฟฟ้า 230 บาท เฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์