บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2562 เงินเข้าเท่าไหร่-วันไหนบ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2562 เงินเข้าเท่าไหร่-วันไหนบ้าง?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เข้าสู่สุดท้ายของปี 2562 แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับสิทธิ์และเงินเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายวันไหนบ้าง? Sanook Money จะพามาเช็กตารางวันเงินเข้าบัตรคนจนกัน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562

  1. เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
  1. ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 15 ธันวาคม 2562

  1. เงินผู้ซื้ออายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับคนละ 50-100 บาทต่อเดือน
  2. เงินคืนภาษี 5%

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

  1. เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
  1. เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำ-ค่าไฟ ได้แค่ลงทะเบียนออนไลน์