บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมเปิดให้คนไม่มีบัตรลงทะเบียนรอบใหม่ คนมี “รถ-บัตรเครดิต” หมดสิทธิ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมเปิดให้คนไม่มีบัตรลงทะเบียนรอบใหม่ คนมี “รถ-บัตรเครดิต” หมดสิทธิ์
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ในเดือน ม.ค. 63 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น นอกจากจะใช้เกณฑ์เดิมที่กำหนดให้รายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ยังพิจารณาถึงการมีรถยนต์และบัตรเครดิตด้วย โดยจะประสานกรมการขนส่งทางบกเพื่อตรวจสอบผู้ที่จะขอรับสิทธิ์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ต่อไป ส่วนบัตรเครดิตนั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) ที่กำหนดให้ผู้ถือบัตรเครดิตมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ถ้ามีรายได้เกิน 100,000 บาทใน 1 ปี ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์การได้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ! กฟน. ช่วยค่าไฟฟ้า 230 บาท เฉพาะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

>> เงินคืนภาษีมูลค่า 500 บาท จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างไร?