บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม แจกเงินเพียบ-ส่วนลดพรึ่บ!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม แจกเงินเพียบ-ส่วนลดพรึ่บ!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม แจกเงินเพียบ-ส่วนลดพรึ่บ!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตุลาคม 2562 ออกแล้ว จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา อนุมัติขยายมาตรการบรรเทาค่าครองชีพเพิ่มเติมจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ตั้งแต่เดือน ก.ย.62-ก.ย.63

  • ค่าไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อครัวเรือน งบประมาณ 1,740 ล้านบาท
  • ค่าน้ำใช้ไม่เกิน 100 บาทตัวครัวเรือน งบประมาณ 30 ล้านบาท 

นอกจากนี้ยังคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับเงินภาษี (VAT) คืน 5% เข้า e-Money ไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ 1% เข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ใช้งบประมาณ 69 ล้านบาท

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ไปต่ออีกปีหลังรัฐเคาะอุ้มค่าน้ำ-ค่าไฟต่อเนื่อง

โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2562 ส่วนจะเข้าวันไหน-เท่าไหร่กันบ้างไปดูพร้อมๆ กันเลย 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562

1.เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน   

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

2.ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

1.เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

  • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

2.เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

  • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

นอกจากนี้ ยังได้รับส่วนลดจากค่าก๊าซหุงต้มด้วยเดือนละ 100 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 62 ซึ่งร้านค้า รวมถึงหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว