บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ไปต่ออีกปีหลังรัฐเคาะอุ้มค่าน้ำ-ค่าไฟต่อเนื่อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ไปต่ออีกปีหลังรัฐเคาะอุ้มค่าน้ำ-ค่าไฟต่อเนื่อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ไปต่ออีกปีหลังรัฐเคาะอุ้มค่าน้ำ-ค่าไฟต่อเนื่อง
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กล่าวภายหลังกรประชุมฯ ว่า ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในมาตรการเพิ่มเติมที่จะดำเนินต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ได้แก่

1. ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เดือนละ 230 บาทตัวครัวเรือน

  • ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็นเวลา 11 เดือน ใช้งบราว 1,470 ล้านบาท

2. ช่วยเหลือค่าน้ำประปา เดือนละ 100 บาทตัวครัวเรือน

  • ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เป็นเวลา 11 เดือน ใช้งบราว 300 ล้านบาท

3. คืนภาษี VAT จาก 7% จะคืนให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5% โดยรัฐจะเก็บภาษี VAT จากผู้มีรายได้น้อยเพียง 2%

  • ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 เป็นเวลา 10 เดือน ใช้งบราว 100 ล้านบาท

ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด 14.6 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,870 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการของกระทรวงพลังงาน โดย ปตท. จะช่วยเหลือภาระค่าก๊าซหุงต้ม ครัวเรือนละ 100 บาท จำนวน 100,000 ครัวเรือน แบ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 88,000 ครัวเรือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 3 เดือน โดยคาดว่าจะใช้งบราว 37 ล้านบาท