บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยิ้ม! คลังอ้อนของบเพิ่ม 3 หมื่นล้าน เหตุเงินกองทุนฯ เกลี้ยงสิ้นเดือนมี.ค.นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยิ้ม! คลังอ้อนของบเพิ่ม 3 หมื่นล้าน เหตุเงินกองทุนฯ เกลี้ยงสิ้นเดือนมี.ค.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุ ภายในเดือนมีนาคมนี้ สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีกกว่า 3 หมื่นล้านบาท เข้าในกองทุนประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม นำไปใช้ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่ม หลังจากเงินในกองทุนฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะใช้หมดภายในเดือนนี้ และเมื่อเติมเงินแล้ว กองทุนฯจะมีงบใช้ได้จน ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2562 หรือ เดือนกันยายน 2562 และมีเงินเพียงพอดูแลผู้ถือบัตรทั้ง 14.5 ล้านคน

ส่วนสาเหตุที่สำนักงบฯ ต้องจัดสรรงบเพิ่มเพราะที่ผ่านมารัฐบาลจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมหลายโครงการ จนทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประจำปีไม่เพียงพอ เช่น

  • โครงการให้เงินสวัสดิการช่วงปีใหม่คนละ 500 บาท
  • การช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุคนละ 1,000 บาท
  • การช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่ผู้สูงอายุคนละ 400 บาท
  • การช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟฟ้า
  • การขยายโครงการบัตรสวัสดิการ ภายใต้ไทยนิยมยั่งยืนให้กับประชาชนอีก 1 ล้านราย
  • การขยายมาตรการพัฒนาคุณภาพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการระยะสองอีก 6 เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ ไม่ได้เป็นปัญหา เพราะภาครัฐมีการคาดการณ์ไว้แล้ว รวมถึงที่ผ่านมาได้มีการจัดทำกฎหมาย พ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพ.ศ.2562 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยผ่านการพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อปลายปีก่อน และขณะนี้ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีผลบังคับใช้ ทำให้สำนักงบประมาณสามารถ จัดสรรนำงบประมาณที่เหลือค้างจ่ายจากส่วนต่างๆ มาจัดสรรใส่ในกองทุนฯแทน

นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวว่า การจัดสรรงบฯ ครั้งนี้ส่งผลให้ตั้งแต่เริ่มโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีการตั้งกองทุนประชารัฐฯ ตลอดเวลา 2 ปี คลังได้ใช้เงินไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาทในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 14.5 ล้านคน และในจำนวนนี้ก็มีหลายล้านคนที่พ้นเส้นความยากจน นอกจากนี้ในปีงบประมาณหน้า กรมฯยังได้เสนอขอจัดทำงบประมาณปี 63 วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท เพื่อรองรับการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคตอีกด้วย

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อชีพจรร้านโชห่วย ทำภาพรวมตลาดโตแสนล้าน หลังซบเซา 2 ปี

>> “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้กู้เงินได้ปกตินะ