“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้กู้เงินได้ปกตินะ

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้กู้เงินได้ปกตินะ

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้กู้เงินได้ปกตินะ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่สังคมออนไลน์พูดถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ได้ อาทิ การขอสินเชื่อนั้น โดยกระทรวงการคลังระบุถึงข้อเท็จจริงว่า ไม่มีนโยบายจำกัดสิทธิมิให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินธุรกรรมทางการเงิน สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ปกติ แต่ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับแต่ละราย

ซึ่งการจัดให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง ตลอดจนให้โอกาสพัฒนาตนเองเพื่อที่จะช่วยให้มีงานทำและพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3509  

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อชีพจรร้านโชห่วย ทำภาพรวมตลาดโตแสนล้าน หลังซบเซา 2 ปี

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยิ้ม! คลังอ้อนของบเพิ่ม 3 หมื่นล้าน เหตุเงินกองทุนฯ เกลี้ยงสิ้นเดือนมี.ค.นี้