บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อชีพจรร้านโชห่วย ทำภาพรวมตลาดโตแสนล้าน หลังซบเซา 2 ปี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อชีพจรร้านโชห่วย ทำภาพรวมตลาดโตแสนล้าน หลังซบเซา 2 ปี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อชีพจรร้านโชห่วย ทำภาพรวมตลาดโตแสนล้าน หลังซบเซา 2 ปี
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.สมวลี ลิมป์รัชตามร กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) กล่าวถึงภาพรวมสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงปลายปี 2561 เริ่มปรับตัวดีขึ้น เห็นได้จากการขยายตัวของสินค้าอุปโภคบริโภคในไตรมาสที่ 4 ที่โตถึง 3.6% สูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมาที่ติดลบต่ำสุดอยู่ที่ 2.6%

ปัจจัยมาจากการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ร้านโชห่วยมียอดขายเพิ่มมากขึ้น 3.5%

นอกจากนี้ยังคาดว่าสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2562 จะมีอัตราการเติบโตที่ 3-4% จากเดิมที่มีมูลค่ารวมราว 8 แสนล้านบาท  หลังติดลบต่อเนื่อง 2 ปี จากการปรับโครงสร้างภาษีน้ำตาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้กลุ่มผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลต่อการติดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคด้วย

>> บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยิ้ม! คลังอ้อนของบเพิ่ม 3 หมื่นล้าน เหตุเงินกองทุนฯ เกลี้ยงสิ้นเดือนมี.ค.นี้

>> “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้กู้เงินได้ปกตินะ