“ออกซ์แฟม” ชี้ รัฐบาลผลัก “ภาษี” ชาวบ้าน ถ่างช่องว่างรวย-จนเพิ่มทั่วโลก

“ออกซ์แฟม” ชี้ รัฐบาลผลัก “ภาษี” ชาวบ้าน ถ่างช่องว่างรวย-จนเพิ่มทั่วโลก

“ออกซ์แฟม” ชี้ รัฐบาลผลัก “ภาษี” ชาวบ้าน ถ่างช่องว่างรวย-จนเพิ่มทั่วโลก
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

วินนี บิยานยิมา ผู้อำนวยการบริหารองค์กรออกซ์แฟมอินเตอร์เนชั่นแนล ออกแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม ในโอกาสที่ผู้นำการเมืองและธุรกิจมาร่วมประชุมเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัม ที่เมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ ระบุว่า รัฐบาลทั่วโลกกำลังลดงบประมาณด้านบริการสาธารณะเช่น ด้านสาธารณสุข และการศึกษา แต่ล้มเหลวในการจัดการกับการหลบเลี่ยงภาษี โดยคนยากจนต้องทรมานเป็นสองเท่าจากการถูกตัดสิทธิ์การบริการพื้นฐาน ขณะเดียวกันก็มีภาระในการจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นด้วย

บิยานยิมากล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วทรัพย์สินของมหาเศรษฐีทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 12% หรือเพิ่มว้นละ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่คนจนทั่วโลกมีอยู่ราว 3,800 ล้านคน กลับมีทรัพย์สินลดลง 11% หรือลดลงวันละ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ช่องว่างระหว่างคนร่ำรวยกับคนยากจนยิ่งขยายออกไปทุกที ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขจัดความยากจน, ทำลายเศรษฐกิจ และทำให้ประชาชนโกรธแค้น

ผู้อำนวยการบริหารออกซ์แฟมเผยว่า มีการลดอัตราเก็บภาษีคนร่ำรวยและบรรษัทต่างๆ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อรัฐบาลล้มเหลวในการเก็บภาษีคนร่ำรวยจึงผลักภาระภาษีไปให้คนยากจนด้วยการเก็บภาษีผู้บริโภค เช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีทางอ้อมเช่นนี้เก็บภาษีกับเกลือ, น้ำตาล และสบู่ เป็นสินค้าพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับแล้ว จะเห็นว่าประชาชนที่ยากจนต้องจ่ายภาษีมากกว่าคนร่ำรวย

ออกซ์แฟมเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกหยุดแข่งกันลดการเก็บภาษีคนร่ำรวยและบรรษัทใหญ่ เผยว่าถ้ามหาเศรษฐีจ่ายภาษีเพิ่มเพียง 0.5% จะทำให้มีเงินมาให้การศึกษาเด็กที่ต้องออกจากโรงเรียนถึง 262 ล้านคน และให้บริการสาธารณสุขช่วยชีวิตคนได้ 3.3 ล้านคน

>> “ขั้นตอนยื่นภาษี” ทางออนไลน์ ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง มาดูกัน!