ลูกจ้างได้เฮ! เพิ่มเงินชดเชยเป็น 400 วัน กรณีถูกเลิกจ้างหลังทำงานครบ 20 ปี

ลูกจ้างได้เฮ! เพิ่มเงินชดเชยเป็น 400 วัน กรณีถูกเลิกจ้างหลังทำงานครบ 20 ปี
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงานจัดหนัก เร่งออกกฎหมายดูแลลูกจ้างหลังเกษียณ กำหนดรับเงินก้อนชดเชยตามอายุงาน พร้อมทั้งเตรียมขยายอัตราค่าชดเชยทำงานต่อเนื่องครบ 20 ปี รับค่าชดเชยทันที 400 วัน ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเดินหน้าปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพใหม่ ขยายอายุเกิดสิทธิจาก 55 เป็น 60 ปี พร้อมการันตีรับบำนาญอย่างน้อย 5 ปี หากตายก่อน ผลประโยชน์ตกแก่ทายาท ส่วนผู้ที่ถูกนายจ้างบังคับให้ออกก่อนอายุ 60 ปี รับบำเหน็จ 10-30 เท่าของบำนาญ กระทั่งอายุครบเกณฑ์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เร่งหาแนวทางที่จะดูแลคนกลุ่มนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต โดยเฉพาะลูกจ้างและพนักงานบริษัทซึ่งไม่ได้มีบำเหน็จบำนาญเหมือนกับผู้ที่รับราชการ โดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เกษียณอายุและผู้ที่ทำงานมานานแต่ถูกเลิกจ้าง

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ซึ่งลูกจ้างทุกบริษัทที่เกษียณอายุ จะได้รับเพิ่มขึ้นนั้นจะมาจาก 2 ส่วนด้วยกัน คือ

ส่วนแรกได้รับจากนายจ้าง ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และอีกส่วนได้รับจากกองทุนประกันสังคมที่ลูกจ้างแต่ละบริษัทส่งเงินเข้ากองทุนไว้ ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 179 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ให้ร่างแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ผ่านการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว โดยสาระสำคัญคือ การปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปได้ค่าชดเชยอัตราใหม่เป็น 400 วัน จากเดิม 300 วัน โดยเป็นการปรับเพิ่มเติมสำหรับคนที่ทำงานมาครบ 20 ปี

ขณะที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีแนวทางจะเพิ่มค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานเพื่อเพิ่มอัตราค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น จากเดิมอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิดนั้น กำหนดอยู่ 5 อัตรา ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ กฎหมายใหม่ยังเพิ่มสิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิลาคลอด กำหนดให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร 98 วัน จากเดิมมีสิทธิลา 90 วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา 45 วัน และอีก 45 วันไปรับค่าจ้างจากกองทุนประกันสังคม สำหรับ 8 วันที่เพิ่มขึ้นมาในกรณีที่ลูกจ้างลาครบ 98 วัน นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างระหว่างลาหรือไม่ ก็แล้วแต่นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกัน

ทั้งนี้ วันลาเพื่อคลอดดังกล่าว รวมวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนจะคลอดด้วย ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาพบว่า การลาเพื่อคลอดบุตร บางฝ่ายตีความว่า ต้องคลอดก่อนจึงจะมีสิทธิลา หรือตีความว่า ไม่รวมการลาเพื่อไปตรวจครรภ์ก่อนคลอด จึงต้องเขียนให้ชัดเจน อีกทั้งหากวันลาคลอด 98 วัน ไปตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักร้อน หรือพักผ่อนประจำปี ก็ให้นับรวมวันหยุดดังกล่าวในระหว่างลาคลอด

>> ลูกจ้างรู้ยัง! "ตกงาน-เลิกจ้าง-ลาออก" มีสิทธิได้เงินชดเชยจากประกันสังคมด้วย

>> รู้ไว้ไม่เสียหาย! มนุษย์เงินเดือน ถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตุ “ประกันสังคม” จ่าย 45,000 บาท

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!