แบงค์ฟันกำไรไตรมาส 2 กว่า 49,000 ล้านบาท

แบงค์ฟันกำไรไตรมาส 2 กว่า 49,000 ล้านบาท
mcot

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.นวพร มหารักขกะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบัน ฝ่ายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.

กล่าวว่า ในไตรมาส 2 ธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ 49,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 20.7

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และ สินเชื่อขยายตัวสูงถึงร้อยละ 14.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน

เนื่องจากฟื้นตัวจากภาวะอุทกภัยและปัจจัยลบจากเศรษฐกิจโลก โดยพบว่าสินเชื่อธุรกิจขยายตัวเร่งขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในไตรมาส 1 เป็น ร้อยละ 3.3 ในไตรมาส 2 แสดงถึงเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากน้ำท่วมในปลายปีก่อน

โดยสินเชื่อเร่งตัวเกือบทุกภาคธุรกิจ ยกเว้นภาคบริการ ส่วนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยขยายตัวร้อยละ 11.8 สินเชื่ออุปโภคและบริโภค ขยายตัวร้อยละ 16.9

โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ขยายตัวจากการฟื้นตัวของผู้ผลิตรถยนต์ และผลของนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก และสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

นอกจากนี้ อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.56 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณสินเชื่อที่ขยายตัวสูง และคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้นตามหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอลที่ลดลง โดยเอ็นพีแอลลดลงสุทธิ 7,200 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน ตามการลดลงของ NPL สินเชื่อธุรกิจ

โดยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก่อนหักสำรอง (GROSS NPL) ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ซึ่งแนวโน้ม NIM มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะต่อไป

ส่วนแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อในครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มที่จะแผ่วลง เนื่องจากความต้องการสินเชื่อจะไม่เร่งตัวขึ้นมาก เพราะในช่วงที่ผ่านมามีการลงทุนของภาคธุรกิจเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม

ประกอบกับเศรษฐกิจโลกยังไม่ค่อยดีนัก โดยยังต้องระวังปัญหาหนี้ยุโรป และติดตามการพัฒนาการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และการแข่งขันในตลาดโลกของภาคเอกชนไทย หลังจากที่เอกชนไทยไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น โดยไปลงทุนกว่า 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 1 ปี 2555