คนท้องแฮปปี้! “ประกันสังคม” ช่วยดูแลค่าตรวจท้อง 1,000 บาท

คนท้องแฮปปี้! “ประกันสังคม” ช่วยดูแลค่าตรวจท้อง 1,000 บาท

คนท้องแฮปปี้! “ประกันสังคม” ช่วยดูแลค่าตรวจท้อง 1,000 บาท
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม ประกาศเพิ่มเงินช่วยค่าตรวจและฝากครรภ์ จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตน หรือคู่สมรสที่กำลังตั้งครรภ์ เพื่อจูงใจให้ฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ นอกเหนือจากการช่วยเหมาจ่ายให้ค่าคลอดบุตรครั้งละ 13,000 บาท

ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 500 บาท

ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท

ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ 21-28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 200 บาท

กรณีที่ผู้ตั้งครรภ์ และบุตรเสียชีวิตก่อน 28 สัปดาห์ ยังได้รับสิทธิบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในรายการสำหรับการส่งเสริมสุขภาพตั้งครรภ์

ส่วนแนวทางการขอรับประโยชน์ทดแทน จะต้องมีหลักฐานการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการฝากครรภ์ในแต่ละครั้ง และสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในส่วนค่าตรวจและรับฝากครรภ์เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตรที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

>> “ประกันสังคม” แจงกรณีผู้ประกันตนได้เงินสงเคราะห์บุตรไม่ครบ

>> “ประกันสังคม” จ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาทต่อเดือน