ธนารักษ์ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

ธนารักษ์ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมธนารักษ์ พร้อมประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดประเมิน ทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี 2555-2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า           เนื่องจากบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน                สิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี 2555-2558 มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แต่เนื่องจากในปี         พ.ศ. 2554 เกิดปัญหาวิกฤตอุทกภัยอย่างร้ายแรงในหลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จึงได้มีมติให้ขยายเวลาการใช้บัญชีดังกล่าวออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งขณะนี้จะสิ้นสุดระยะเวลาการขยายบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี 2551-2554  กรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี             ปี พ.ศ. 2555-2558 ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 พร้อมกันทั่วประเทศ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook