เคาะ! ไม่ขึ้นราคาก๊าซ 3 เดือน

เคาะ! ไม่ขึ้นราคาก๊าซ 3 เดือน

เคาะ! ไม่ขึ้นราคาก๊าซ 3 เดือน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เคาะตรึงราคาก๊าซ "แอลพีจี-เอ็นจีวี" ภาคขนส่งต่อไปอีก 3 เดือน พร้อมงดเก็บเงินจาก "เบนซิน-แก๊สโซฮอล์" เข้ากองทุนน้ำมันฯ


นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยระบุว่า

มีมติให้อนุมัติแนวทางการทบทวนปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ประกอบไปด้วย


1.การชะลอปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคขนส่ง และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) โดยการตรึงราคาก๊าซเอ็นจีวีและก๊าซแอลพีจีในภาคขนส่ง ออกไปอีก 3 เดือน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555

2.คงอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ เป็นการชั่วคราว โดยมีผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 นี้


การชะลอปรับขึ้นราคาและ คงอัตราเงินส่งเข้ากองทุน จะทำให้ต้นทุนของราคาสินค้าลดลง
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ค่าครองชีพของประชาชน