Top 10 หุ้น Return on Assets

Top 10 หุ้น Return on Assets
Stock2morrow

สนับสนุนเนื้อหา

ROA หรือ Return on Assets (ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์) เป็นอีกอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่นักลงทุนมักเลือกใช้ และมีความสำคัญไม่แพ้อัตราส่วนทางการเงิน อื่นๆ..

ROA นั้น เป็นค่าอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้บอกว่าบริษัท มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรหรือไม่ เพราะว่าการที่บริษัทได้ลงทุนไปในสินทรัพย์ใดๆไปนั้น ก็เพื่อจุดประสงค์ในการเติบโต ดังนั้นสินทรัพย์ของบริษัทควรจะเป็นสินทรัพย์ที่ทำให้ก่อเกิดรายได้ และ สุดท้ายก็คือเกิดเป็นผลกำไร

ค่า ROA นี้ ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะ แสดงถึงบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรสูง เมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทนั้นๆ ที่ได้ลงทุนไป..ส่วนค่าตัวเลขมาตรฐาน ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ในการคัดกรองหุ้นบริษัทที่มีคุณภาพ มีโอกาสเติบโต คือ ROA สูงกว่า 12-15% อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี ขึ้นไป

วิธีการคำนวณหา ROA % (ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์) คือ..

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)(%) = กำไรสุทธิ (Net Profit) / สินทรัพย์รวม (Total Assets) X 100ทีนี้..เรามาลองดูกันว่าใน SET 100 ..มีบริษัทจดทะเบียน(บจ.) ใดบ้าง ที่มีค่า ROA สูงติด 10 อันดับแรก ตอนนี้ !!

tsa2

อย่างไรก็ตาม สำหรับค่า ROA นักลงทุนสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ระหว่างบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อหาบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์มากที่สุด สาเหตุที่ต้องเปรียบเทียบเฉพาะกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็เพราะว่า ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบกันระหว่างบริษัทก่อสร้าง ที่อาจจะมีสินทรัพย์ที่ราคาสูงประเภทเครื่องจักรขนาดใหญ่ แต่เทียบกับบริษัทอุสาหกรรมอย่างคอมพิวเตอร์นั้นมีสินทรัพย์ที่ราคาต่ำอาทิเช่น เซิร์ฟเวอร์ และ คอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้..

และ การที่ ROA เกิดจากสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทมี..นั้นรวมไปถึงเงินที่ไปกู้ยืมเขามาลงทุนเกิดเป็นสินทรัพย์ด้วย ค่า ROA ที่สูง มุมนึงอาจจะเป็นเพราะความสามารถในการทำกำไรที่สูง แต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจมองได้ว่าบริษัทนั้นแทบไม่มีทรัพย์สินอยู่เลยก็เป็นได้ การดูค่า ROA นั้น นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลด้านอื่นๆ และ ดูเข้าไปในข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมด้วยนะครับ

หมายเหตุ : ข้อมูลในนี้เป็นข้อมูลไว้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เชิญชวนหรือชี้นำหลักทรัพย์โดยเฉพาะแต่อย่างใด โดยที่ข้อมูลนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าวนี้

ts3

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : setmonitor.com , siamchart.com , meawbininvestor.com
บทความจากทีม Content โดย stock2morrow