กทม.แชมป์เศรษฐีหนีภาษีมรดก แค่3ด.แห่โอนที่ดินพุ่ง20-30%

กทม.แชมป์เศรษฐีหนีภาษีมรดก แค่3ด.แห่โอนที่ดินพุ่ง20-30%

กทม.แชมป์เศรษฐีหนีภาษีมรดก แค่3ด.แห่โอนที่ดินพุ่ง20-30%
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

กรมที่ดินเผยยอดโอนที่ดินเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 บรรดาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงโอนให้ลูกหลานเพิ่มขึ้นกว่าปกติ 20-30% ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ กทม. จนเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินบางแห่งต้องทำงานถึง 3 ทุ่ม ประเมินพฤติกรรมต้องการหลีกเลี่ยงภาษีมรดก

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับกรมที่ดินเพื่อการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ในปี 2558 รองรับการขยายพื้นที่การประเมินราคาที่ดินรายแปลงครอบคลุมทั้งประเทศรองรับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยกรมธนารักษ์จะขอใช้ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลอาคารชุด รวมทั้งข้อมูลการซื้อขายเพื่อการวิเคราะห์กำหนดราคาประเมิน ก่อนจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ส่งให้กรมที่ดินใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งราคาประเมินจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก 4 ปี ล่าสุดประกาศใช้ถึงปี 2558 นี้ ดังนั้น กรมธนารักษ์ต้องใช้ข้อมูลจากกรมที่ดินเพื่อมาประเมินราคาใหม่ เพื่อเตรียมประกาศราคาประเมินใหม่ใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2559

นายนริศกล่าวว่า สำหรับการประเมินราคาที่ดินรายแปลงนั้น ขณะนี้กรมสามารถดำเนินการได้ประมาณ 8 ล้านแปลงทั่วประเทศ และมีแผนที่จะดำเนินการประเมินทั้งหมดให้แล้วเสร็จก่อนที่ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีผลบังคับใช้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของที่ดินทั้งประเทศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดินว่าจะสามารถส่งข้อมูลมาให้กรมได้ตามระยะเวลาหรือไม่ โดยขณะนี้กรมที่ดินได้จัดทำแผนที่ข้อมูลที่ดินดังกล่าวได้แล้ว 15 ล้านแปลงทั่วประเทศ

ด้านนายสมคิด ศริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน กล่าวว่า เท่าที่เก็บข้อมูลของราคาซื้อขายที่ดินในช่วงที่ผ่านมาพบว่าปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20% ส่วนพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นกว่า 100% นอกจากนี้ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าและบริเวณถนนที่ตัดใหม่ พบว่าปรับขึ้นมากเช่นกัน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินทำให้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 20% ในปีงบ 2557 กรมที่ดินจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินได้ถึง 3 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้จัดเก็บรายได้ของกรมรวมอยู่ที่ 7-8 หมื่นล้านบาท และคาดว่าในปี 2558 รายได้และค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 8-9 หมื่นล้านบาท

นายสมคิดกล่าวว่า จากข่าวที่รัฐบาลชุดนี้จะเก็บภาษีมรดกทำให้ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 มียอดโอนที่ดินไปยังลูกหลานของบรรดาเศรษฐีที่ดินทั้งมีชื่อเสียง และไม่มีชื่อเสียงเพิ่มกว่าช่วงปกติ 20-30% ส่วนใหญ่จะเป็นการโอนที่ดินในเขตกรุงเทพฯเป็นจำนวนมาก และมีมูลค่าที่ดินในการโอนแต่ละแปลงกว่าหลายร้อยล้านบาท ทำให้สำนักงานที่ดินบางแห่ง เจ้าหน้าที่ต้องทำงานถึง 21.00 น. เพื่อให้ทันกับการโอนของประชาชน ซึ่งกรมที่ดินประเมินจากพฤติกรรมการโอนได้ว่าต้องการหลีกเลี่ยงภาษีมรดก