คลังจ่อขึ้นแวต ชี้รายได้รัฐต่อจีดีพีไม่ขยับหลายสิบปี ต่ำกว่าเวียดนาม-ลาว

คลังจ่อขึ้นแวต ชี้รายได้รัฐต่อจีดีพีไม่ขยับหลายสิบปี ต่ำกว่าเวียดนาม-ลาว

คลังจ่อขึ้นแวต ชี้รายได้รัฐต่อจีดีพีไม่ขยับหลายสิบปี ต่ำกว่าเวียดนาม-ลาว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  กล่าวว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) นั้นไม่ได้มีการปรับจากอัตรา 7% มานานหลายปี ล่าสุดรัฐบาลชุดนี้ได้ต่ออายุคงแวต 7% ออกไปอีก 1 ปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2558  โดยแวตมีอัตราจัดเก็บตามกฎหมาย 10%  ที่ ดังนั้นคงถึงเวลาที่ไทยจะปรับเพิ่มแวต เพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐบาล  และนำเงินจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาพัฒนาประเทศ และปรับปรุงคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุขของคนไทยให้ดีขึ้น โดยการขึ้นแวต 1%ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น 4-5 หมื่นล้านบาท ส่วนจะขึ้นเท่าไหร่นั้นยังไม่ถึงเวลาที่จะพูด โดยยังมีเวลาในการพิจารณา

“รายได้ของไทยนั้นมีสัดส่วนเพียง 19.2% ต่อจีดีพี และอยู่ในระดับนี้มานานหลายสิบปีตั้งแต่ผมทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท โดยสัดส่วนรายได้ของไทยนั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศในอาเซียนที่อยู่ในระดับ 20.8% ต่อจีดีพี  โดยสูงกว่าแค่อินโดนีเชียที่อยู่ระดับ 15.9% และ กัมพูชาที่อยู่ระกับ 15.7%  แต่ต่ำกว่ามาเลเซียที่อยู่ระดับ 21.5% ลาว 22.3% เวียดนาม 26.7% บรูไน 35.3%”

ทั้งนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่ หลังจากที่เคยปฏิรูปครั้งใหญ่ล่าสุดเมื่อปี 2535 ที่นำแวตมาใช้ คาดว่าการปฏิรูปภาษีของไทยในครั้งนี้จะเห็นผลชัดเจนต่อรายได้รัฐที่จะดีขึ้นในช่วงปี 2559 -2560  โดยการปฏิรูปภาษีครั้งล่าสุดนี้นอกจากจะเพิ่มรายได้ให้ภาครัฐแล้ว ยังจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และทำให้เกิดการกระจายรายได้ ซึ่งภาษีแรกๆ ที่ผลักดันคือภาษีมรดก  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook