ปลัดคลังจ่อขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น 30% พร้อมประเมินขึ้น VAT 1-3% เพิ่มรายได้เข้ารัฐ

ปลัดคลังจ่อขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น 30% พร้อมประเมินขึ้น VAT 1-3% เพิ่มรายได้เข้ารัฐ
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการศึกษาของกระทรวงการคลังต่อกรณีการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) พบว่า หากมีการปรับอัตราภาษีขึ้นอีก 1% จะทำให้มีรายได้เข้ารัฐเพิ่มขึ้น 5-6 หมื่นล้านบาท

ขณะที่หากปรับขึ้นอีก 2% จะมีรายได้เข้ารัฐเพิ่มขึ้น 1 แสนล้านบาท และหากปรับขึ้นอีก 3% จะมีรายได้เข้ารัฐเพิ่มขึ้น 1.5-1.6 แสนล้านบาท แต่ทั้งนี้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราปัจจุบันที่ 7% เป็นเท่าใดนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล

อย่างไรก็ดี เชื่อว่าการปรับขึ้นภาษี VAT จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อย ในขณะที่ผู้ที่มีรายได้ในระดับกลางขึ้นไปสามารถรับภาระในส่วนที่เพิ่มจากการปรับขึ้นภาษีได้

พร้อมกันนี้ กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องอัตราภาษีนิติบุคคลว่าจะให้คงอัตราที่ 20% ต่ออีก 1 ปี หรือปรับเพิ่มขึ้นเป็น 30% เหมือนเดิม ซึ่งเรื่องนี้คงต้องรอระดับนโยบายเช่นกัน โดยขณะนี้นโยบายยังไม่ชัดเจน อีกทั้งต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่มา-ข่าวหุ้น