DIET AND WORK OUT PLAN เคล็ดไม่ลับลดพุงอย่างได้ผล

DIET AND WORK OUT PLAN เคล็ดไม่ลับลดพุงอย่างได้ผล
GM LIVE

สนับสนุนเนื้อหา

>> ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นไปได้ การลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ ควรลด 5-7% ของน้ำหนักเมื่อเริ่มลด เช่น น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ควรลดประมาณ 3.5-5 กิโลกรัม อัตราการลดน้ำหนักที่เหมาะสม คือ สัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัม ถึงหนึ่งกิโลกรัม

>> ควบคุมปริมาณแคลอรีที่ได้จากอาหารให้ลดลง โดยทั่วไปวันละ 1,200 กิโลแคลอรีสำหรับหญิง และวันละ 1,500 กิโลแคลอรีสำหรับชาย

>> กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ พยายามรักษาน้ำหนักที่ลดลงแล้วให้คงที่หรือเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด เพิ่มการออกกำลังกายให้มีความหนักเพิ่มขึ้น กินผักและโปรตีนเพิ่มขึ้น ลดอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในการปรุงอาหาร

>> ควรออกกำลังกายเป็นประจำ 30-60 นาทีต่อวัน วิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมประกอบด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิก 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ได้แก่ การวิ่ง การว่ายน้ำ หรือการปั่นจักรยานและเพิ่มการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านอีก 2 ครั้งต่อสัปดาห์

>> การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ควบคุมอาหาร ก็ไม่ทำให้น้ำหนักลดลงได้ ฉะนั้นเราควรทำ 2 อย่างควบคู่กันไป

 

ขอขอบคุณ : แพทย์หญิงชนันภรณ์ วิพุธศิริ อายุรแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

ติดตามคอลัมน์อื่นๆเพิ่มเติม ดาวน์โหลดนิตยสารในเครือจีเอ็มได้แล้วที่