ดื่มกาแฟทุกวัน ทำความสะอาดเส้นเลือด?

ดื่มกาแฟทุกวัน ทำความสะอาดเส้นเลือด?
มติชนออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

ทีมวิจัยทางการแพทย์จากเกาหลีใต้ เผยแพร่ผลการวิจัยชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่า การดื่มกาแฟในระดับปานกลาง ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปทุกวัน อาจส่งผลให้เส้นเลือดของคนเราสะอาดขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคหัวใจอันเนื่องจากเส้นเลือดอุดตันลงได้

งานวิจัยดังกล่าวใช้วิธีการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงที่เป็นพนักงานประจำมากกว่า 25,000 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และแต่ละไม่มีสัญญาณแสดงอาการโรคหัวใจใดๆ ออกมาภายนอก แต่จากการสแกนพบว่า 1 ใน 10 ของกลุ่มตัวอย่างถูกสแกนพบภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการอุดตันของเส้นเลือดอยู่แล้ว

หลังจากนั้นทีมวิจัยนำเอาผลการสแกนมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการดื่มกาแฟของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอื่นๆ ประกอบด้วยอาทิ การสูบบุหรี่, การออกกำลังกายและประวัติการป่วยเป็นโรคหัวใจของครอบครัว) พบว่า พนักงานที่ดื่มกาแฟในปริมาณปานกลาง ระหว่าง 3-5 ถ้วยต่อวัน มีแนวโน้มมีสัญญาณซึ่งแสดงถึงอาการเบื้องต้นของโรคหัวใจน้อยลง เพราะมีแนวโน้มที่จะพบภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งดื่มกาแฟมากกว่า หรือไม่ดื่มกาแฟเลย

อย่างไรก็ตามทีมวิจัยยอมรับว่ายังคงจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง เพื่อยืนยันผลการศึกษาครั้งนี้และค้นหาคำอธิบายว่า กาแฟ เชื่อมโยงกับภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจอย่างไร

งานวิจัยครั้งนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอีกครั้งถึงผลกระทบของกาแฟต่อสุขภาพของหัวใจ ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่า การดื่มกาแฟเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจ ด้วยการไปเพิ่มคอเรสเตอรอลและแรงดันเลือด

แต่ก็มีงานวิจัยบางชิ้นก่อนหน้านี้เช่นกันที่แสดงให้เห็นว่าการดื่มกาแฟช่วยป้องกันโรคหัวใจในบางลักษณะได้

ที่มา : นสพ.มติชน

ติดตามSanook! Men

อัพเดตเทรนด์แฟชั่น สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ของผู้ชายได้ที่นี่