คนอเมริกันวัยผู้ใหญ่สูงเฉลี่ยเท่าเดิม แต่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

คนอเมริกันวัยผู้ใหญ่สูงเฉลี่ยเท่าเดิม แต่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

คนอเมริกันวัยผู้ใหญ่สูงเฉลี่ยเท่าเดิม แต่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
Voathai

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานฉบับหนึ่งที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่าส่วนสูงของผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ ไม่เพิ่มขึ้น แต่น้ำหนักตัวยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

โดยเฉลี่ยแล้วคนอเมริกันมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานจนเกือบจะเป็นโรคอ้วน น้ำหนักโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนอเมริกันผิวขาวและคนเชื้อสายสเปน

ความสูงโดยเฉลี่ยของผู้ชายอเมริกันลดลงเล็กน้อยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในผู้หญิง

Cynthia Ogden แห่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค และเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้ กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรในประเทศ มีชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันจำนวนมากขึ้น และคนกลุ่มนี้ดูเหมือนว่าจะตัวเตี้ยลงเล็กน้อย

ข้อมูลดังกล่าวนี้มาจากการสำรวจสุขภาพในปี ค.ศ. 2015 - 2016 ซึ่งวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่อเมริกันกว่า 5,000 คน

ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคย้อนหลังไปเมื่อช่วงต้นทศวรรษ 1960 ชี้ให้เห็นว่า ความสูงโดยเฉลี่ยของผู้ชายในเวลานั้นสูงกว่า 5.8 ฟุต หรือราว 177 ซม. เล็กน้อย และหนัก 166 ปอนด์ หรือราว 75 กก.

แต่ปัจจุบันผู้ชายอเมริกันสูงขึ้นเกือบ 1 นิ้ว ( 2.54 ซม.) และหนักขึ้นมากกว่า 30 ปอนด์ (13.6 กก.) อยู่ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 5.9 ฟุต (180 ซม.) และน้ำหนักเฉลี่ย 196 ปอนด์ (89 กก.)

ส่วนความสูงของผู้หญิงโดยเฉลี่ยในช่วงปี ค.ศ. 1960 คือ 5.3 ฟุต (161.5 ซม.) และหนัก 140 ปอนด์ (63.5 กก.)

ปัจจุบันผู้หญิงสูงขึ้นครึ่งนิ้ว และหนักขึ้นราว 30 ปอนด์ ทำให้ความสูงโดยเฉลี่ยของผู้หญิงในปัจจุบันไม่แตกต่างจากเมื่อสิบปีที่แล้ว คือ 5.4 ฟุต หรือ 164.5 ซม.