ผู้ชายอเมริกันมัก "ปั่น" ตัวเลขรายได้ในแบบสอบถาม หากได้เงินเดือนน้อยกว่าภรรยา

ผู้ชายอเมริกันมัก "ปั่น" ตัวเลขรายได้ในแบบสอบถาม หากได้เงินเดือนน้อยกว่าภรรยา
Voathai

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักสำมะโนประชากรสหรัฐฯพบว่า ผู้ชายที่มีภรรยารายได้มากกว่าตน มีแนวโน้มที่จะรายงานรายได้เกินจริงเฉลี่ย 2.9 เปอร์เซนต์ เทียบกับรายได้ที่ระบุในแบบฟอร์มภาษี

ผู้ทำวิจัยเรื่องนี้ระบุว่าข้อมูลที่บิดเบือนอาจส่งผลต่อการวางโยบายด้านความยากจน และหน่วยงานด้านสถิติประชากรควรหาแหล่งข้อมูลทางเลือก มาเปรียบเทียบกับรายงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามใส่ข้อมูลเอง

ในสหรัฐฯมีครอบครัวที่ฝ่ายหญิงมีรายได้มากกว่าสามีร้อยละ 22.9 ของคู่สมรสทั้งหมด