4 กุญแจสำคัญสู่การ “ลดน้ำหนัก” ให้ได้ผล

4 กุญแจสำคัญสู่การ “ลดน้ำหนัก” ให้ได้ผล

4 กุญแจสำคัญสู่การ “ลดน้ำหนัก” ให้ได้ผล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การลดน้ำหนักให้ได้ผล นอกจากต้องอาศัยวินัยในการออกกำลังกายแล้ว การรับประทานอาหารก็มีผลอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้ เราได้ยินกันมาว่า กินน้อยๆ แต่ให้บ่อยมื้อ จะช่วยเรื่องระบบการเผาผลาญในร่างกายได้ดีขึ้น

แต่จากผลการศึกษาล่าสุดโดยมหาวิทยาลัย Loma Linda University School of Public Health ในสหรัฐอเมริกา กลับพบว่า การกินอาหารมื้อเช้าให้เต็มที่  และกินมื้อเย็นให้เร็วขึ้น คือกุญแจสู่การลดน้ำหนักที่ได้ผลอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ทีมวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาของ Adventist Health Study-2 ซึ่งติดตามผลผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 50,660 คน เป็นเวลานานถึง 7 ปี เกี่ยวกับกิจวัตรในการรับประทานอาหาร และน้ำหนักตัว

โดยพบว่ามีอยู่ 4 ปัจจัยด้วยกัน ที่ทำให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลงได้ คือ การกินอาหารเพียง 1-2 มื้อต่อวัน , กินมื้อเย็นให้เร็วขึ้น เพื่อให้มีระยะเวลาที่ท้องว่างนาน 18 ชั่วโมง (รวมช่วงเวลานอน) , ไม่งดอาหารมื้อเช้า และ กินหนักเฉพาะมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันเท่านั้น

ขณะที่การกินอาหารบ่อยๆ มากกว่า 3 มื้อต่อวัน (รวมมื้ออาหารว่าง)  และการกินหนักในมื้อเย็นนั้น  ล้วนมีความเชื่อมโยงต่อค่าดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลจากการมีน้ำหนักตัวเกิน จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ รวมถึงโรคเบาหวานชนิดที่ 2  โรคหัวใจ และโรคมะเร็งบางชนิดด้วย

คำพูดที่ว่า “กินมื้อเช้าอย่างพระราชา กินมื้อกลางวันอย่างเจ้าชาย และกินมื้อเย็นอย่างยาจก” จึงยังได้เสมอสำหรับคนที่คิดจะควบคุมน้ำหนักตัวเอง

ที่มา : www.medicalnewstoday.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook