วิธีประหยัดก๊าซหุงต้ม เทคนิคจำเป็นในวันที่ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา

วิธีประหยัดก๊าซหุงต้ม เทคนิคจำเป็นในวันที่ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา

จากข่าวการจะขยับราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ น่าจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราๆ อย่างแน่นอนโดยเฉพาะร้านอาหารต่างๆ และยังรวมไปถึงภาคครัวเรือนก็ย่อมได้รับผลกระทบ ดังนั้นเราจึงมีเทคนิคประหยัดก๊าซหุงต้มมาเป็นแนวทาง เผื่อจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน

1.เช็กความสะอาดของภาชนะปรุงอาหาร ต้องสะอาด ไม่มีรอยไหม้ดำ หรือภาชนะบางอย่างหากมีตะกรันเกาะจะทำให้อาหารสุกช้า ซึ่งต้องใช้เวลาในการทำความร้อนนานขึ้น

2.ตำแหน่งตั้งเตาไม่ควรอยู่ในทิศทางที่ลมพัด หรือเป่าเนื่องจากเมื่อลมเป่าแล้วจะส่งผลให้เปลวไฟไม่โดนภาชนะหุงต้มถือเป็นการสิ้นเปลือง

3.เลือกขนาดภาชนะหุงต้มก้นแบนเพื่อให้พอดีและแนบกับหัวเตา ป้องกันไม่ให้เปลวไฟออกนอกก้นภาชนะหุงต้ม

4.เลือกภาชนะให้พอดีกับอาหารที่ปรุง เพราะหากภาชนะใหญ่เกินไปจะทำให้เปลืองก๊าซหุงต้ม นอกจากนั้นการเลือกหัวเตาให้เหมาะกับขนาดภาชนะที่เราใช้ก็เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เช่นกัน

5.วางแผนการทำอาหาร ควรมีการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมก่อนทำอาหาร เพื่อไม่ให้เกิดการเปลืองก๊าซถ้าต้องหยุดเตรียมอาหาร

6.ระหว่างเตรียมอาหารอย่าเปิดเตาทิ้งไว้

7.หมั่นทำความสะอาดหัวเตาเพื่อให้ก๊าซออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ

8.หัวเตาแบบอินฟราเรดใช้ก๊าซน้อยกว่าหัวทองเหลือง สามารถพิจารณาร่วมในการเลือกซื้อเตา