โอลิมปิก 2020

วิธีทิ้งขยะจากชุดตรวจโควิด-19 อย่างถูกต้อง ลดการแพร่เชื้อ

วิธีทิ้งขยะจากชุดตรวจโควิด-19 อย่างถูกต้อง ลดการแพร่เชื้อ

ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง หรือ Rapid Antigen Test เป็นอีกหนึ่งทางออกเพื่อการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้สามารถรู้ผลได้เร็วขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา แพร่กระจายเร็วขึ้นจึงทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นรายวัน แม้ตอนนี้จะเป็นเพียงแนวทางการปลดล็อกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจเชื้อได้มากขึ้น โดยสามารถซื้อได้เองทั้งในโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

แน่นอนว่าหากมีการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงชุดตรวจ Rapid Antigen Test ได้เอง คงทำให้เกิดขยะชุดตรวจประเภทนี้ขึ้นอย่างแน่นอน แล้วเราจะมีวิธีการกำจัดขยะประเภทนี้อย่างไร เพื่อลดเสี่ยงการแพร่เชื้อ ซึ่งหากพิจารณาแล้วขยะชุดตรวจ Rapid Antigen Test นี้ก็น่าจะเป็นขยะในประเภทขยะติดเชื้อ ดังนั้นแนวทางการกำจัดจึงไม่น่าจะแตกต่างจากการกำจัดหน้ากากอนามัย

1.เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ถุงใบแรกที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อ (สารโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 5,000 ppm หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์) บริเวณปากถุงแล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น แล้วมัดปากถุงชั้นนอกให้แน่น และฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง (อาจมีการใส่ถุงสีแดง และเขียนหรือติดหน้าถุงแดงว่าเป็นขยะติดเชื้อ)

2.เคลื่อนย้ายไปพักยังที่พักที่จัดไว้เฉพาะ เพื่อรอประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้อง

3.ภายหลังจัดการมูลฝอยแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

นอกจากนี้หากต้องทิ้งหน้ากากอนามัย ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เริ่มจากถอดหน้ากาก โดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง จากนั้นให้พับหรือม้วนหน้ากากส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าหากัน  จนมีขนาดเล็กแล้วมัดด้วยสายรัดให้แน่น โดยหากสถานที่นั้นมีจุดทิ้งหน้ากากไว้เป็นการเฉพาะ ให้ทิ้งลงในถังหรือภาชนะนั้น กรณีสถานที่นั้นไม่มีจุดสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย ให้นำหน้ากากอนามัยที่พับแล้วใส่ถุงพลาสติก จากนั้นมัดหรือปิดปากถุงให้แน่น ก่อนทิ้งลงในถังหรือภาชนะรองรับขยะทั่วไปที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง และต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังการทิ้ง


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ชุดตรวจ rapid antigen test