ประวัติ "บ้านเสานัก" จังหวัดลำปาง บ้านไม้สักอายุ 126 ปี ที่กำลังประกาศขาย

ประวัติ "บ้านเสานัก" จังหวัดลำปาง บ้านไม้สักอายุ 126 ปี ที่กำลังประกาศขาย

เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว สำหรับ "บ้านเสานัก" บ้านเก่าแก่อายุ 126 ปี ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง แต่เมื่อต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ไม่สามารถต่อลมหายใจอีกต่อไปได้ จึงต้องประกาศขายบ้านในราคา 250 ล้านบาท

ใครที่เคยไปเที่ยวจังหวัดลำปาง อาจมีโอกาสได้ไปเยือน "บ้านเสานัก" แห่งนี้ สำหรับบ้านเสานัก หรือถ้าจะแปลก็คือบ้านเสามาก โดยชื่อนี้เป็นชื่อที่หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ เป็นผู้ตั้งให้ เนื่องจากบ้านไม้สักหลังนี้มีเสามากถึง 116 ต้น บ้านเสานักสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2438 โดยหม่องจันโอง ชาวพม่า (ต้นตระกูลจันทรวิโรจน์)

รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบศิลปะพม่าผสมล้านนาเป็นบ้านไม้สักทรงไทย หลังคาและโครงสร้างเป็นแบบล้านนา ส่วนระเบียงเป็นแบบพม่า บ้านเสานักประกอบด้วยเรือนขนาดใหญ่ บ้านเสานักมีเรือนนอนสองหลังเชื่อมต่อกันด้วยหลังคา โดยส่วนพักอาศัยทอดยาวตลอดด้านหน้า ของตัวบ้าน เนื้อที่ของบ้านตกราว 3 ไร่ ประกอบด้วยเรือนใหญ่ ซึ่งเป็นเรือนหมู่ โรงรถ และยุ้งข้าว มีบ่อน้ำหน้าบ้าน 2 บ่อ หลังบ้าน 1 บ่อ มีต้นสารภีหลวงตั้งอยู่ด้านหน้าบ้านเสานัก 

ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่ดูงานของผู้สนใจ นักศึกษาด้านสถาปัตยกรรมจากสถาบันต่างๆ จนทำให้บ้านเสานักกลายเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

ก่อนที่จะประกาศขายบ้าน บ้านเสานักนับเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ภายในมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ และมีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ เพราะความสวยงามของบ้านเสานักนอกจากจะได้จัดงานแต่งงานแล้ว ยังเคยถูกใช้เป็นโลเคชั่นของภาพยนตร์อีกด้วย