6 ข้อปฏิบัติเมื่อกลับถึงบ้าน ถ้าไม่อยากให้คนในครอบครัวเสี่ยงติดโควิด-19

6 ข้อปฏิบัติเมื่อกลับถึงบ้าน ถ้าไม่อยากให้คนในครอบครัวเสี่ยงติดโควิด-19

ในขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบ้านเรายังไม่คงที่ หรือลดจำนวนลง ในขณะเดียวกันหลายๆ คนก็ยังคงต้องออกไปทำงาน ใช้ชีวิตเหมือนทุกๆ วัน คือออกไปทำงาน เพราะไม่สามารถ Work from Home ได้

ดังนั้นเมื่อต้องออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน แน่นอนว่าความเสี่ยงในการที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 ก็มีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหากไม่ระมัดระวัง และจะยิ่งน่ากังวลมากขึ้นหากกลับไปถึงบ้าน หรือที่พักแล้วทำให้คนในบ้านติดเชื้อไปด้วย กรมอนามัย จึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับถึงบ้าน จะได้ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อดังนี้

1.ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน และทำความสะอาดก่อนเก็บเข้าที่

2.ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในถังขยะนอกตัวบ้านที่มีฝาปิดมิดชิด หากเป็นหน้ากากผ้าให้ซักตากแดดทุกวัน

3.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือให้สะอาด ก่อนเปิดประตูบ้าน

4.เช็ดทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่นกระเป๋า โทรศัพท์ นาฬิกา แว่นตา กุญแจด้วยแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของ หรือนั่งเก้าอี้โซฟาในบ้านก่อนอาบน้ำ

5.เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว หากจะซักรวมให้ใส่ลงในตะกร้า ไม่ควรสะบัดผ้าและซักด้วยน้ำยาซักผ้าที่ใช้อยู่

6.อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่