เก็บ เลือก ปลูก รักษา กระบวนการจัดการพื้นที่สีเขียว และต้นไม้อย่างยั่งยืนแบบ Sansiri Tree Story

เก็บ เลือก ปลูก รักษา กระบวนการจัดการพื้นที่สีเขียว และต้นไม้อย่างยั่งยืนแบบ Sansiri Tree Story

ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปีของการเป็นผู้อยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย แสนสิริยังคงใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวในทุกโครงการของบริษัท นั่นจึงเป็นที่มาของ แสนสิริ ทรี สตอรี่ – Sansiri Tree Story โมเดลจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการสร้างคุณค่าของต้นไม้ให้ใกล้ชิดกับผู้อยู่อาศัยและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตผ่าน 4 กระบวนการ เก็บ เลือก ปลูก รักษา โดยมีรายละเอียดของกระบวนการดังนี้

1.เก็บ นับตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างโครงการต่างๆ มักจะมีต้นไม้ดั้งเดิมอยู่ในพื้นที่นั้น กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมาก ทางโครงการจะต้องคุยกับสถาปนิก รุกขกรหรือผู้ดูแลต้นไม้ของโครงการเพื่อเก็บต้นไม้ดั้งเดิม จะด้วยการล้อมรักษาต้นไม้เพื่อรักษาฟอร์มต้นไม้เดิมเอาไว้ เพราะทางโครงการต้องการเก็บต้นไม้เดิมเพิ่มคุณค่า

2.เลือก ต้องใส่ใจกับการเลือกชนิด ขนาด ตำแหน่งของต้นไม้ที่เหมาะสม เนื่องจากโครงการแต่ละโครงการอยู่ในสถานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับโลเคชั่นเหล่านั้นเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงเน้นการเลือกต้นไม้จากป่าปลูก ตั้งแต่ยังเป็นต้นเล็ก เพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแรงยั่งยืนไปพร้อมกับโครงการและลูกบ้าน

3.ปลูก สิ่งที่เป็นหัวใจหลักในกระบวนการนี้คือการปลูกต้นไม้อย่างไรให้เติบโต ซึ่งก็มีความสำคัญตั้งแต่วิธีการปลูก การขุด หรือการล้อมต้นไม้มาปลูก อีกทั้งยังใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การวางตำแหน่ง คำนวณระยะห่าง และการค้ำยันต้นไม้

4.รักษา ในกระบวนการนี้การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทีมผู้รับผิดชอบถือเป็นอีกเรื่องสำคัญ ที่จะให้พวกเขาเอาใจใส่ดูแลต้นไม้ทั้ง 400 โครงการของบริษัท จะดูแลต้นไม้อย่างไรให้เติบโต เพราะต้นไม้ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาคารในแง่ของเรียลเอสเตท และยังส่งต่อเรื่องการดูแลต้นไม้ให้ลูกบ้านผ่าน Home Service Application และจัดสัมมนากับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งต่อความรู้ให้ชุมชนต่อไป เพราะการรักษาต้นไม้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วยกันเพื่อให้คุณค่าของต้นไม้อยู่คู่กับเราตลอดไป