ผู้สูงอายุเข้ารับบริการ “ฝังรากฟันเทียม” ฟรี! 700 รายทั่วประเทศ

ผู้สูงอายุเข้ารับบริการ “ฝังรากฟันเทียม” ฟรี! 700 รายทั่วประเทศ
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับรากฟันเทียม เพื่อใช้ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 10,000 ราย และโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อให้บริการผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก จำนวน 8,400 รายทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อให้มีการเข้าถึงการให้บริการ การรักษา และฟื้นฟูสุภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นทางโปรแกรมฯ จึงได้จัดทำโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2561 เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 700 ราย ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 5 มกราคม – 30 กันยายน 2561 ที่คลินิกทันตกรรม ADTEC จำนวน 130 ราย

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติหรือสภาวะดังนี้

  1. อายุ 60 ปีขึ้นไป

  2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา

  3. สูญเสียฟันบดเคี้ยวแต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม (ฟันกราม)

  4. มีปริมาณกระดูกเพียงพอที่จะใส่รากเทียมได้

 

รายชื่อหน่วยบริการ ที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ 2561

ภาคเหนือ

รพ.เชียงคำ (จ.พะเยา)

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (จ.เชียงราย)

รพ.แพร่

รพ.ลำปาง

รพ.น่าน

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รพ.เทพรัตน์ (จ.นครราชสีมา)

รพ.ร้อยเอ็ด

รพ.สิรินธร ขอนแก่น

คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (จ.อุบลราชธานี)

 

ภาคใต้

รพ.ค่ายธนะรัชต์ (จ.ประจวบคีรีขันธ์)

รพ.หาดใหญ่ (จ.สงขลา)

รพ.สตูล

รพ.ตรัง

รพ.ตะกั่วป่า (จ.พังงา)

รพ.สุราษฎร์ธานี

 

ภาคตะวันออก

รพ.ขลุง (จ.จันทบุรี)

รพ.ระยอง

 

ภาคกลาง

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว (จ.ปทุมธานี)

สถาบันประสาทวิทยา (กรุงเทพฯ)

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ที่ตั้งอยู่ชั้น3 อาคารส่วนกลาง สวทช.(จ.ปทุมธานี)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วย (สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ) มี 3 ไฟล์ ดังนี้

– แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย

– ร่าง แบบฟอร์มขอรับเงินสนันสนุนโครงการ

– รายงานสรุปการให้บริการทันตกรรม

 

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

 

**ติดต่อเข้ารับการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2564-6960-1, 0-2564-7000 และเว็บไซต์ www.adtec.or.th