ฟรี! บรรยายเรื่องเนื้องอกมดลูก-กลืนลำบาก-หลอดเลือดหัวใจที่ศิริราช

ฟรี! บรรยายเรื่องเนื้องอกมดลูก-กลืนลำบาก-หลอดเลือดหัวใจที่ศิริราช
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรมการบรรยาในหัวข้อ “โรคเนื้องอกมดลูก” “การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก” และ “โรคหลอดเลือดหัวใจ” สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยกิจกรรมทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน รายละเอียดของแต่ละงานมีดังต่อไปนี้ค่ะ

 

บรรยายเรื่อง โรคเนื้องอกมดลูก

บรรยายเรื่องความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา เรื่อง “โรคเนื้องอกมดลูก

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
เวลา 12.00 – 16.00 น.
ที่ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมันฯ  ตึกจุฑาธุช ชั้น 8 รพ.ศิริราช 
ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โทร. 0 2419 4772 และ  08 3542 3237 (ในวันเวลาราชการ)

 

บรรยายเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก”

บรรยายพร้อมสาธิต เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก” ขอเชิญผู้สนใจที่ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารแล้วมีอาการไอ สำลัก และกลืนอาหารลำบาก รับจำนวนจำกัด (40 ราย)

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ที่ ห้องบรรยาย 1 ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 8 รพ.ศิริราช
ติดต่อ โทร. 09 1029 0699 (ในวันเวลาราชการ)

 

บรรยายเรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจ”
เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจ”

วันที่ 18 สิงหาคม 2560
เวลา 10.00 – 12.00 น.
ที่ ห้อง 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช 
ติดต่อ หน่วยพยาบาลด้านป้องกันฯ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6 โทร. 0 2419 7419