เสียงแหบผิดปกติ สัญญาณเตือนโรคร้าย

เสียงแหบผิดปกติ สัญญาณเตือนโรคร้าย
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ปกติแล้ว เมื่อเราเสียงแหบ สิ่งแรกๆ ที่เรานึกถึง คือการใช้เสียงหนักเกินไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง บางคนต้องพูด ต้องใช้เสียงในการทำงาน หรือทำกิจกรรมบางอย่าง จนทำให้เสียงแหบในวันรุ่งขึ้น แต่ทราบหรือไม่คะว่า เสียงแหบที่มากผิดปกติ เป็นสัญญาณเตือนของโรคได้เช่นกัน นั่นคือ โรคเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอกโป่งพอง อ่านรายละเอียดได้จาก Dr.-Aki - หมออาคิ กันค่ะ

 

__________

<< “เสียงแหบ”ผิดปกติ!?…สัญญาณเตือน โรคเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอกโป่งพอง >>

โรคเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic aneurysm) คือ ความผิดปกติของ "เส้นเลือดแดงใหญ่" เกิดการโป่งพองขึ้นคล้ายลูกโป่งที่ส่วนหนึ่งของเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ออกมาจากหัวใจ เกิดได้ทั้งเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณ "ช่องอก" และ "ช่องท้อง" เนื่องจากเส้นเลือดแดงใหญ่เป็นเส้นเลือดที่มีเลือดไหลผ่านปริมาณมาก ซึ่งถ้าเกิดการแตกของส่วนที่โป่งพองขึ้นเมื่อไร เลือดจะรั่วออกมาด้วยปริมาณมากและเร็ว โอกาสการเสียชีวิตจึงมีสูงถึง 50-80% ดังนั้นการตรวจพบโรคนี้ก่อนการแตกของส่วนที่โป่งพองจึงสำคัญมาก ต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วย

สาเหตุของโรคเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

การโป่งพองของเส้นเลือดแดงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบริเวณ "ช่องอก" หรือ "ช่องท้อง" จะเกิดจากความผิดปกติของผนังเส้นเลือด ซึ่งมีสาเหตุได้ทั้งจาก การสูบบุหรี่, โรคความดันโลหิตสูง หรือ โรคความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิด(เช่น โรคมาร์แฟนซินโดรม) เป็นต้น

อาการของโรคเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

โดยทั่วไปมักจะไม่มีอาการอะไรปรากฏชัดเจน ที่พบได้บ้างประมาณ 10% ของผู้ป่วยโรคเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องท้องโป่งพอง (Abdorminal aortic aneurysm) คือ “อาการปวดแน่นท้อง” ซึ่งก็เป็นอาการที่แยกยากจากโรคที่ก่ออาการปวดท้องอื่นๆ อย่างไรก็ตามสำหรับโรคเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอกโป่งพอง (Thoracic aortic aneurysm) จะมีอาการหนึ่งที่ค่อนข้างเฉพาะและพบได้กว่า1ใน5ของผู้ป่วยโรคเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอกโป่งพอง นั่นคือ อาการ “เสียงแหบ”

“เสียงแหบ” ในผู้ป่วยโรคเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอกโป่งพองเป็นอย่างไร?

อาการเสียงแหบส่วนใหญ่จะเกิดจากความผิดปกติบริเวณเส้นเสียง (Vocal cord) ที่มีสาเหตุชัดเจน เช่น ติดเชื้อ ใช้เสียงมากเกิน สูบบุหรี่ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอกโป่งพองจะมีอาการเสียงแหบผิดปกติที่ไม่พบสาเหตุอื่นใดและเป็นเรื้อรังไม่หาย ดังนั้นบ่อยครั้งที่แพทย์ผู้วินิจฉัยโรคเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอกโป่งพองจึงเป็นแพทย์ด้าน หู คอ จมูก

โรคเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอกโป่งพองทำให้เกิด “เสียงแหบ” ได้อย่างไร?

การทำงานของเส้นเสียงจะขึ้นกับการสั่งการจากสมองผ่านทางเส้นประสาท ซึ่งเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณเส้นเสียงนั้นจะเป็นเส้นที่ยาวมาก เริ่มต้นจากสมองลากอ้อมเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอก แล้วจึงมาเลี้ยงเส้นเสียงบริเวณคอ ดังนั้นถ้าเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอกโป่งพองก็จะมีโอกาสกดทับเส้นประสาทควบคุมเส้นเสียงนี้ ขัดขวางการสั่งการทำงานของเส้นเสียงจากสมอง ทำให้เส้นเสียงขยับไม่ได้ปกติ ส่งผลให้เกิดอาการ “เสียงแหบ” นั่นเอง

[หมายเหตุ] อาการเสียงแหบผิดปกติแบบเรื้อรัง ยังพบได้ในผู้ป่วยเนื้องอกบริเวณปอด หลอดอาหาร หรือไทรอยด์ ทั้งหมดนี้เป็นอวัยวะที่เส้นประสาทควบคุมเส้นเสียงวิ่งผ่าน ซึ่งถ้าเกิดเนื้องอกขึ้นที่อวัยวะเหล่านี้ก็จะมีโอกาสกดทับเส้นประสาทนี้ อันเป็นสาเหตุของอาการเสียงแหบได้เช่นกัน ดังนั้นถ้าพบว่ามีอาการเสียงแหบที่ไม่พบสาเหตุชัดเจนและเป็นเรื้อรังไม่หาย แนะนำให้พบแพทย์โรคหู คอ จมูก ก่อนนะครับ

 

 

__________