สูบบุหรี่-ดื่มแอลกอฮอล์ เสี่ยง “มะเร็งคอหอย”

สูบบุหรี่-ดื่มแอลกอฮอล์ เสี่ยง “มะเร็งคอหอย”

หากพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนไทยโดยเฉพาะผู้ชายแล้ว คงหนีไม่พ้นการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ งานบุญงานบาปมาหมด จริงๆ แล้วแอลกอฮอล์ และบุหรี่ เป็นสาเหตุของสารพัดโรคมากมายนับไม่ถ้วน แต่ที่น่ากลัว และพบในคนไทยได้เรื่อยๆ ไม่แพ้โรคอื่นๆ คือ มะเร็งคอหอย”

 

คอหอยอยู่ตรงส่วนไหน ทำหน้าที่อะไร?

คอหอย โดยทั่วไปจะหมายถึง คอหอยส่วนของกล่องเสียง ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อกลุ่มหนึ่งของลำคอที่อยู่ด้านซ้าย ขวา และหลังของกล่องเสียง เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบไปด้วยเยื่อเมือก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท หลอดเลือด และระบบน้ำเหลือง

เนื้อเยื่อกลุ่มนี้ทำหน้าที่ช่วยกลืนอาหาร ช่วยออกเสียง ช่วยหายใจ และเป็นส่วนที่ติดกับหลอดอาหาร

 

มะเร็งคอหอย มีสาเหตุจากอะไร?

เหมือนกับโรคมะเร็งอื่นๆ ที่อาจไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุด คือการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของพันธุกรรม และการขาดสารอาหารบางชนิด เช่น ขาดการทานผัก และผลไม้มากเพียงพอ เป็นต้น

 

มะเร็งคอหอย มีอาการอย่างไร?

- เจ็บคอเรื้อรัง อาการเจ็บคล้ายกับมีอะไรติดอยู่ในคอตลอดเวลา

- กลืนอาหาร หรือน้ำได้ลำบาก หรือมีความรู้สึกเจ็บ บางครั้งอาจเจ็บไปถึงหูระหว่างกลืน

- น้ำลาย หรือเสมหะปนเลือด

- มีกลิ่นปากรุนแรงจากอาการเน่า หรืออักเสบของแผลมะเร็งที่อาจติดเชื้อ

- หากมะเร็งลามเข้าไปในกล่องเสียง อาจเสียงแหบพร่า ออกเสียงลำบาก

- หากมะเร็งลามเข้าไปใกล้ทางเดินหายใจ อาจทำให้หายใจลำบาก

- หากมะเร็งลามไปถึงต่อมน้ำเหลือง อาจทำให้ต่อมน้ำเหลืองโต อาจคลำขนาดได้จากภายนอก และอาจพบต่อมน้ำเหลืองโตได้มากกว่า 1 ที่

 

โรคมะเร็งคอหอย มีผลข้างเคียงหรือไม่?

ผลข้างเคียง หรือภาวะแทรกซ้อนของโรคมะเร็งคอหอย อาจทำให้มีความจำเป็นที่ต้องสูญเสียเนื้อเยื่อบริเวณคอหอยไป มีผลต่อการกลืนอาหารที่ลำบากขึ้น หรือการออกเสียงลำบาก จนถึงขั้นต้องผ่าตัดเอากล่องเสียงออก จึงทำให้ไม่สามารถเปล่งเสียงได้ และต้องมีรูเปิดของท่อลมออกที่หน้าคอ แต่ยังสามารถฝึกพูดได้

หากเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง หรือผิวซีด เลือดออกง่าย ไปจนถึงมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ

นอกจากนี้ ผลข้างเคียงจากการใช้ยา อาจทำให้ผนังลำไส้ทะลุ หรือมีสิวเกิดขึ้นตามตัวได้

 

โรคมะเร็งคอหอย รักษาให้หายขาดได้หรือไม่?

หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตั้งแต่ช่วงระยะแรกๆ ก็มีโอกาสหายเหมือนกับโรคมะเร็งอื่นๆ โดยมีอัตราอยู่รอดที่ 5 ปีภายหลังเข้ารับการรักษา หรือ 50% หากเข้ารับการรักษาตั้งแต่พบเชื้อมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกสุด (มีทั้งหมด 4 ระยะ) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วย

 

โรคมะเร็งคอหอย มีวิธีป้องกันหรือไม่?

เราไม่สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ 100% แต่เราสามารถลดความเสี่ยงได้ง่ายๆ โดยไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์จัด รวมทั้งไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีควันบุหรี่ และรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ