อย่าเห็นแก่ของถูก ทำ "ฟันปลอมเถื่อน" เสี่ยงปากพัง..ทั้งปาก

อย่าเห็นแก่ของถูก ทำ "ฟันปลอมเถื่อน" เสี่ยงปากพัง..ทั้งปาก
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

อย. เตือนประชาชนอย่าใช้บริการรับทำฟันปลอมเถื่อน เนื่องจากวัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง รวมทั้งผู้ให้บริการก็ไม่ใช่ทันตแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรง อาจเสี่ยงเกิดอันตรายและติดเชื้อในช่องปาก

ปัจจุบันพบว่ามีประชาชนบางส่วนไปรับบริการทำฟันปลอมเถื่อน ตามตลาดนัด แผงลอยริมถนน และห้างสรรพสินค้า ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเห็นว่ามีราคาถูก และสะดวกรวดเร็ว สามารถรอรับฟันปลอมได้ทันที

แต่การใช้บริการรับทำฟันปลอมเถื่อนเหล่านี้ อาจเกิดการติดเชื้อหรือการเกิดโรคในช่องปาก เนื่องจากสถานที่ทำฟันปลอมเถื่อน เป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จากกระทรวงสาธารณสุข มักจะไม่สะอาดตามสุขอนามัยที่ดี เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนและหลังการใช้งานอย่างถูกต้องในผู้รับบริการแต่ละคน อีกทั้งผู้ให้บริการก็ไม่ใช่ทันตแพทย์ จึงขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และไม่ทราบขั้นตอนรวมถึงวิธีการในการทำฟันปลอมที่ถูกต้องรวมเครื่องมือที่ใช้ในการทำฟันปลอมไม่เหมาะสม

มักจะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะอาด ไม่ได้รับกาฆ่าเชื้อ ที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อกับอวัยวะในช่องปาก

อันตรายที่อาจเกิดจากการทำฟันปลอมเถื่อน เช่น การออกแบบฟันที่ไม่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อฟันซี่ใดซี่หนึ่งรับน้ำหนักมากเกินไป ทำให้ฟันซี่ที่แข็งแรงกลายเป็นฟันที่อ่อนแอ เกิดการโยก สึกกร่อนและหัก รวมทั้งอาจเกิดการสบฟันที่ผิดปกติ เกิดแผลจากการสบของฟันบริเวณลิ้นหรือกระพุ้งแก้มและลุกลามกลายเป็นแผลเรื้อรัง

ทั้งนี้ การใส่ฟันปลอมโดยไม่เตรียมช่องปากที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักทันตกรรม เช่น ไม่อุดฟันซี่ที่ผุ ขูดหินปูน รักษารากฟัน หรือถอนฟันซี่ที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ เมื่อเกิดปัญหาหลังการทำแล้ว การแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติจะเป็นไปด้วยความลำบาก

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย หรือหากได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือEmail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ


ข้อมูลอ้างอิง จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข