รับฟรี! วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง

รับฟรี! วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง
S! Health

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชน เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย การเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่พบโรคไข้หวัดใหญ่สูงที่สุด สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 เมษายน 2559 พบผู้ป่วย 44,383 ราย จากทั่วประเทศ เสียชีวิต 3 ราย ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร พะเยา และลำปาง

สำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ วัคซีนสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 3 สายพันธุ์ ที่พบมากในไทยและทั่วโลก โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2559 ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช. ตั้งเป้าฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มหลัก จำนวน 3.1 ล้านโด๊ส ฟรีทุกสิทธิการรักษา  ประกอบด้วย
 
1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน

3. ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เป็นต้น

4. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคลากรทางสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทำลายสัตว์ปีกป้องกันโรคไข้หวัดนก

นายแพทย์อำนวย กล่าวต่อว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนชนิดฉีด ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้วโดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก 1 ปี ก่อนเข้าสู่ฤดูการระบาด สำหรับอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ อาจมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดเมื่อย มักจะเริ่มไม่นานหลังฉีด อาการดังกล่าวควรหายภายใน 1-2 วัน การแพ้ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมีน้อยมาก ถ้าหากเกิดขึ้นจะปรากฏภายใน 2 -3 นาที ถึง 2- 3 ชั่วโมงหลังฉีด โดยอาจมีอาการหายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หรือหายใจมีเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว หรือเวียนศีรษะ
 
ที่สำคัญหลังรับการฉีดวัคซีนควรเฝ้ารอสังเกตอาการข้างเคียงในสถานพยาบาลอย่างน้อย 30 นาที และหากมีอาการข้างเคียง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้ง ด้านการดูแลรักษาอาการข้างเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรง หรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันทีและแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด
 
ทั้งนี้ กลุ่มที่ไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ผู้ที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะวัคซีนผลิตในไข่ไก่ ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง และหากมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือโรคประจำตัวมีอาการกำเริบควบคุมไม่ได้ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับการฉีดวัคซีนได้

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีหลายสายพันธุ์ เชื้อจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อจากการไอ จามรดกัน อาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะเริ่มด้วยมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ อ่อนเพลียมาก เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอแห้งๆ  โดยในเด็กอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง  อาการจะทุเลาลงและหายป่วยได้เองภายใน 5-7 วัน แต่บางรายที่มีภาวะแทรกซ้อน ควรพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาเพื่อป้องกันการเสียชีวิต
 
ส่วนผู้ป่วยทั่วไป ขอให้ดื่มน้ำและพักผ่อนมากๆ ควรหยุดงาน หยุดเรียน อยู่บ้าน ถ้าต้องไปสถานที่สาธารณะหรือขึ้นรถโดยสาร ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น กรณีของโรงเรียน หากมีเด็กป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ขอให้เด็กป่วยหยุดเรียน ป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ติดเด็กคนอื่น และให้ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำผสมผงซักฟอกทั่วไป ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422