ฟรี! ให้ความรู้เรื่อง "โรคช็อกโกแลตซิสต์" และ “ต้อกระจก” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ฟรี! ให้ความรู้เรื่อง "โรคช็อกโกแลตซิสต์" และ “ต้อกระจก” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดให้ความรู้แก่ประชาชน ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งเรื่อง "โรคช็อกโกแลตซิสต์" และ “ต้อกระจก” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเรื่อง "โรคช็อกโกแลตซิสต์" นำการบรรยายโดย รศ.นพ.อัมพัน  เฉลิมโชคเจริญกิจ ภาควิชาสูติศาสตร์-รีเวชวิทยาและคณะ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.00–16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย– เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตึกจุฑาธุช ชั้น 8  ขอเชิญผู้ป่วย ญาติและผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ  โทร. 0 2419 4772 และ 08 3542 3237 ในเวลาราชการ

และสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเป็นต้อกระจก" นำการบรรยายโดย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ ภาควิชาจักษุวิทยาและคณะ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7  ขอเชิญผู้ป่วยและผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สมัครและสอบถามเพิ่มเติม  โทร. 0 2419 9054 (สมศรี เจริญสุข) ในเวลาราชการ

(ข่าวประชาสัมพันธ์)