คณะแพทย์ จุฬาฯ ทำคลิปสุดล้ำ อธิบาย "โรคไต" อย่างง่าย

คณะแพทย์ จุฬาฯ ทำคลิปสุดล้ำ อธิบาย "โรคไต" อย่างง่าย
นสพ.มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ อาจารย์สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาเคยจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคไต แต่พบว่าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือไม่ออก จึงได้มีการจัดทำภาพยนตร์อนิเมชั่น เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในชื่อ "รู้ทันโรคไต ไปกับคิดดี" ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตอย่างง่ายและวิธีการดูแลตนเองในรูปแบบของอนิเมชั่นที่เข้าใจง่าย แม้ไม่รู้หนังสือ แต่หากทีมแพทย์ พยาบาล ที่ลงไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตนำภาพยนตร์อนิเมชั่นชุดนี้ไปเปิดให้ผู้ป่วยดู ก็สามารถเข้าใจได้ ซึ่งอนิเมชั่นดังกล่าวไม่ได้บรรยายแค่เพียงภาษากลางเท่านั้น แต่ยังมีในรูปแบบของภาษาอีสาน ภาษาใต้ ภาษาเหนือ และภาษาอังกฤษด้วย

ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กล่าวว่า ภาพยนตร์อนิเมชั่นดังกล่าวจะมีทั้งหมด 5 ตอน ด้วยกัน คือ

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไต โดยจะอธิบายว่าไตมีหน้าที่อย่างไร ความผิดปกติของไตมีลักษณะอย่างไรบ้าง ไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรัง รวมไปถึง 8 วิธีในการสังเกตอาการโรคไต เป็นต้น

2.โรคไตเรื้อรังและทางเลือก โดยจะอธิบายว่าโรคไตเรื้อรังเกิดจากอะไร มีกี่ระยะ แต่ละระยะมีลักษณะเป็นเช่นไร และวิธีการรักษา ซึ่งมี 3 วิธีคือ การรักษาแบบประคับประคอง การล้างไต และการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ว่าแต่ละวิธีเป็นอย่างไร มีข้อดีข้อเสียหรือความเสี่ยงอย่างไร รวมไปถึงการให้ข้อมูลการรักษาโรคไตของแต่ละสิทธิการรักษาทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และข้าราชการ

3.การล้างไตทางช่องท้อง จะอธิบายกระบวนการทำงานของการล้างไตทางช่องท้องเป็นอย่างไร การล้างไตด้วยตนเองมีขั้นตอนอย่างไร การล้างไตด้วยเครื่องอัตโนมัติมีการเตรียมตัวอย่างไร ช่วงพักฟื้นต้องระมัดระวังดูแลตัวเองเรื่องอะไร

4.อาการผิดปกติจากการทำพีดีและการแก้ไขเบื้องต้น หากพบการติดเชื้อในการล้างไตทางช่องท้องมีลักษณะเป็นอย่างไร แก้ไขได้อย่างไร

5.อาหารและโภชนาการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ควรเลือกรับประทานอาหารอะไรอย่างไรบ้าง ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย


คลิป Animation รู้ทันโรคไต กับคิดดี