รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

รพ.ศิริราชแนะวัคซีน “โมเดอร์นา” เข็มกระตุ้นหลังฉีด “ซิโนแวค-AZ” อย่างไร

รพ.ศิริราชแนะวัคซีน “โมเดอร์นา” เข็มกระตุ้นหลังฉีด “ซิโนแวค-AZ” อย่างไร

ใครที่จองวัคซีนโมเดอร์นาเอาไว้เป็นเข็มกระตุ้น เช็กดูว่าควรฉีดเมื่อไร อย่างไร หลังฉีดซิโนแวค หรือ AZ ไปแล้ว

โรงพยาบาลศิริราช ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ “โมเดอร์นา” สำหรับการฉีดเป็นเข็มกระตุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรณีที่ 1

ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม (เชื้อตาย) จำนวน 1 เข็ม

ควรฉีดโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม (เข็มที่ 2 ฉีดห่างจากเข็มแรก 28 วัน) หลังฉีดซิโนแวค/ซิโนฟาร์มเข็มแรก เป็นเวลา 1 เดือนขึ้นไป

กรณีที่ 2

ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม (เชื้อตาย) จำนวน 2 เข็ม

ควรฉีดโมเดอร์นาเพื่อกระตุ้นภูมิ จำนวน 1 เข็ม หลังฉีดซิโนแวค/ซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 เป็นเวลา 1 เดือนขึ้นไป

กรณีที่ 3

ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า หรือ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (viral vector) จำนวน 1 เข็ม

ควรฉีดโมเดอร์นา จำนวน 1 เข็ม หลังฉีดแอสตร้าฯ หรือ จอห์นสันฯ เข็มที่ 1 เป็นเวลา 1 เดือนขึ้นไป

กรณีที่ 4

ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 ฉีดแอสตร้าฯ เข็มที่ 2 รวมทั้งหมด 2 เข็ม

หรือ กรณีที่ฉีดแอสตร้าฯ ทั้งหมด 2 เข็ม

ควรฉีดโมเดอร์นาเพื่อกระตุ้นภูมิ จำนวน 1 เข็ม หลังฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็มที่ 2 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

กรณีที่ 5

ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน

ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้เลยทันที โดยให้เข็มแรกห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 28 วัน

กรณีที่ 6

ยังไม่เคยฉีดวัคซีน แต่เคยติดเชื้อ

หรือ ฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม และเคยติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนเข็มแรก

ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 เข็ม หลังพบเชื้ออย่างน้อย 1-3 เดือน

 

กรณีที่ผู้ป่วยหายจากการติดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ฉีดวัคซีนโดยเว้นระยะห่าง 30-90 วัน จากวันที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เนื่องจากภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จะเริ่มมีการลดลงเร็วกว่าภูมิต้านทานที่เกิดจากการฉีดวัคซีน

หากท่านอยู่ในกรณีอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ควรสอบถามแพทย์อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา รวมถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกชนิด

e_vh7stveaig0bl