ด่วน! วิกฤติ “โควิด-19” ศิริราช ชวนบริจาคเลือด หลังขาดแคลนทุกหมู่

ด่วน! วิกฤติ “โควิด-19” ศิริราช ชวนบริจาคเลือด หลังขาดแคลนทุกหมู่
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้บริจาคเลือดลดลง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลศิริราชยังมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องรับการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษา ส่งผลให้ขณะนี้ (22 ก.ค. 64) เลือดสำรองทุกหมู่ขาดแคลนหนัก อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง 

โรงพยาบาลศิริราชจึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคเลือด เพื่อช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือด 

คุณสมบัติของผู้ที่บริจาคเลือดได้ในขณะนี้

 • มีสุขภาพดี
 • ไม่มีความเสี่ยง 
 • ไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 • ไม่ได้เดินทางไปในสถานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (โควิด-19) ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • หากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว หรือวัคซีนอื่นๆ ให้เว้นระยะหลังฉีดวัคซีน 7 วัน ก่อนบริจาคเลือด หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้งดเว้น 14 วันหลังไม่มีอาการ จึงสามารถบริจาคเลือดได้

ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราชมีระบบคัดกรองความเสี่ยงอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลือด ก่อนเข้าสถานที่ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนมาปฏิบัติงาน รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่างสม่ำเสมอ

เตรียมตัวก่อนบริจาคเลือด

สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคเลือด ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม ดังนี้

 1. พักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง 
 2. น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป 
 3. ไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจหรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น
 4. รับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง 
 5. งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 6. ไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติดโควิด-19 

หากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะบริจาคเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งความจำนงให้ทางศูนย์ นำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกไปให้บริการ ติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3 รพ.ศิริราช ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  โทร. 0 2414  0100, 0 2414 0102

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ บริจาคเลือด