โอลิมปิก 2020

UCEP สิทธิรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉิน "ฟรี" ที่ทุกคนต้องรู้

UCEP สิทธิรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉิน "ฟรี" ที่ทุกคนต้องรู้
INN news

สนับสนุนเนื้อหา

หมดสติ ไม่หายใจ เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน แขนขาอ่อนแรง เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤต รู้ไหมว่าอาการพวกนี้รักษาฟรี 72 ชั่วโมง วันนี้อยากชวนทุกคนมารู้จักสิทธิของตัวเราเองกับ UCEP 

UCEP คืออะไร?

UCEPคำนี้ ย่อมาจาก Universal Coverage for Emergency Patients เป็นสิทธิการรักษาตามนโยบายของรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

UCEP สำคัญอย่างไร

เคยมีกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหลายครั้งแล้วคนเจ็บหรือคนใกล้ตัวกลัวว่าไป รพ. อื่นที่ไม่ใช่ รพ. ตามสิทธิของตัวเองแล้วจะเสียค่าใช้จ่าย UCEPคือสิ่งที่จะช่วยครอบคลุมตรงนี้ เพียงแค่มีอาการเข้าข่ายตามนี้ 

 1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
 3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น 
 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
 6. อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต 

หากมีอาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤตดังกล่าว ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี แม้จะเป็น รพ. เอกชน ไม่เกิน 72 ชั่วโมงแรก (3 วัน)

ขั้นตอนการใช้สิทธิUCEP มี 5 ขั้นตอน 

 1. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน
 2. โรงพยาบาลประเมินอาการ และคัดแยกระดับความฉุกเฉิน
 3. ศูนย์ประสานความคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
 4. กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ UCEPทันที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 5. กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ให้รีบประสานกับโรงพยาบาลตามสิทธิ หากประสงค์จะรักษาต่อ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

หากมีอาการให้โทรแจ้งที่สายด่วน 1669 เพื่อรับการช่วยเหลือ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ UCEP