ไหว้ “ตรุษจีน” อย่างไร ให้ห่างไกล “โควิด-19”

ไหว้ “ตรุษจีน” อย่างไร ให้ห่างไกล “โควิด-19”
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ช่วงเทศกาลตรุษจีน อาจมีการรวมญาติหมู่มาก พบปะสังสรรค์กับคนในครอบครัว จึงจำเป็นต้องเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ยกการ์ดสูง คัดกรองสกัดโควิด–19 ลดความเสี่ยง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การรวมตัวกันของบุคคลในครอบครัว และกลุ่มเพื่อนในงานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะแชร์ อาจเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ จึงจำเป็นที่ต้องคุมเข้มเมื่อต้องรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากที่อยู่ในประเทศไทย ได้ถือปฏิบัติประเพณีของบรรพบุรุษมาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เซ่นไหว้บรรพบุรุษ การนัดรวมตัวกันระหว่างญาติมิตร หรือมีการจัดงานเลี้ยงที่เป็น การรวมตัวของคนจำนวนมาก จึงขอให้คุมเข้ม โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ดังนี้ 

 1. กรณีกินเลี้ยงกันเองในที่พักอาศัย ต้องสังเกตตนเองและคัดกรองอาการ หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที 
 2. งดร่วมงานเลี้ยง สำหรับการกินอาหารร่วมกันควรจะใช้ช้อนกลางส่วนตัว ส่วนอาหารที่เก็บไว้หลังจากเซ่นไหว้นานกว่า 4 ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นร้อนก่อนทุกครั้ง

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีที่มีการรวมตัวกันสังสรรค์ในร้านอาหาร ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการ ดังนี้

 1. ต้องมีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ให้เช็คอินไทยชนะทุกครั้ง และโหลดแอพลิเคชัน หมอชนะ เพื่อง่ายต่อการสอบสวนโรค 
 2. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น จัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 3. จัดเตรียมกินอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ ใช้อุปกรณ์ในการหยิบ จับ ตักอาหาร
 4. ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
 5. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 6. ลดการพูดคุยเสียงดัง
 7. ผู้เตรียมปรุงประกอบอาหาร ผู้เสิร์ฟอาหาร ต้องแต่งกายให้สะอาด และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน 
 8. แยกภาชนะอุปกรณ์สำหรับ กิน ดื่ม เป็นรายบุคคล และใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
 9. มีการทำความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหาร สถานที่ปรุงประกอบอาหาร หรือจุดสัมผัสร่วมโดยน้ำยาทำความสะอาด หรืออาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อร่วมด้วย 
 10. จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม และการจัดการขยะที่ดี